ICS: 93.080.40 - Cestna razsvetljava in pripadajoča oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 34
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-1:1991
angleško: Lighting columns - Part 1: Definitions and terms
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 1. del: Definicije in izrazi
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-2:2004
angleško: Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 2. del: Splošne zahteve in mere
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-4:2005
angleško: Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-5:2002
angleško: Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 5. del: Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-6:2002
angleško: Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-7:2002
angleško: Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 7. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-1:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-1: Specification for characteristic loads
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-1. del: Specifikacija za značilne obtežbe
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 91.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-2:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-2: Verification by testing
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-2. del: Preverjanje s preskušanjem
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 91.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-3:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-3. del: Preverjanje z izračunom
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.160.20 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 14380:2003
angleško: Lighting applications - Tunnel lighting
slovensko: Uporaba razsvetljave – Razsvetljava v predorih
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.060 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16276:2013
angleško: Evacuation Lighting in Road Tunnels
slovensko: Razsvetljava evakuacijskih poti v predorih
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.060 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-5:2018
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov sijalk in svetilk - 5. del: Predstavitev podatkov za svetilke za cestno razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13201-1:2014
angleško: Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes
slovensko: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-2:2015
angleško: Road lighting - Part 2: Performance requirements
slovensko: Cestna razsvetljava - 2. del: Zahtevane lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-3:2015
angleško: Road lighting - Part 3: Calculation of performance
slovensko: Cestna razsvetljava - 3. del: Izračun lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-4:2015
angleško: Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
slovensko: Cestna razsvetljava - 4. del: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-5:2015
angleško: Road lighting - Part 5: Energy performance indicators
slovensko: Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-4:2005/AC:2006
angleško: Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 4. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-3:2003
angleško: Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting (IEC 60598-2-3:2002)
slovensko: Svetilke - 2-3. del: Posebne zahteve - Svetilke za cestno in ulično razsvetljavo (IEC 60598-2-3:2002) (vsebuje popravek AC:2005)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 93.080.40 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-3:2003/A1:2011
angleško: Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting
slovensko: Svetilke - 2-3. del: Posebne zahteve - Svetilke za cestno in ulično razsvetljavo
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.40 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-5:2000
angleško: Lighting columns - Part 5: Specification for steel lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 5. del: Specifikacije za jeklene drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 77.140.01 93.080.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-6:2000
angleško: Lighting columns - Part 6: Specification for aluminium lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Specifikacije za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 77.150.10 93.080.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-1:2000
angleško: Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Del 3-1: Projektiranje in preverjanje - Specifikacija za značilne obtežbe
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.160.20 93.080.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-2:2000
angleško: Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Del 3-2: Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s preskušanjem
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.160.20 93.080.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-3:2003
angleško: Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – Del 3-3: Projektiranje in preverjanje – Preverjanje z izračunom
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.160.20 93.080.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2003
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi