ICS: 01.140 - Informacijske vede. Založništvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-3:2007
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-4:2010
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-5:2008
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2008
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4:1997
angleško: Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko: Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8:2019
angleško: Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals
slovensko: Informatika in dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9:1995
angleško: Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
slovensko: Informatika in dokumentacija – Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake – Slovanski in neslovanski jeziki
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18:1981
angleško: Documentation -- Contents list of periodicals
slovensko: Dokumentacija - Kazala periodike
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 214:1976
angleško: Documentation -- Abstracts for publications and documentation
slovensko: Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 215:1986
angleško: Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 233:1984
angleško: Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
slovensko: Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 259:1984
angleško: Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
slovensko: Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 690:2021
angleško: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
slovensko: Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 832:1994
angleško: Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
slovensko: Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 843:1997
angleško: Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
slovensko: Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 999:1996
angleško: Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
slovensko: Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1086:1991
angleško: Information and documentation -- Title leaves of books
slovensko: Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2108:2017
angleško: Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2145:1978
angleško: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents
slovensko: Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2146:2010
angleško: Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations
slovensko: Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 233-3:1999
angleško: Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
slovensko: Informatika in dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake – 3. del: Perzijski jezik – Poenostavljena transliteracija
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2384:1977
angleško: Documentation -- Presentation of translations
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje prevodov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 259-2:1994
angleško: Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
slovensko: Informatika in dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake – 2. del: Poenostavljena transliteracija
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2789:2013
angleško: Information and documentation -- International library statistics
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3297:2020
angleško: Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3901:2019
angleško: Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna oznaka za posnetke (ISRC)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi