ICS: 83.160.01 - Avtomobilske pnevmatike na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 13 od 13


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16916:2016
angleško: Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifičnih zahtev za vzorčenje in ugotavljanje deleža vlage z uporabo sušilnika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17045:2020
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
slovensko: Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Kriteriji kakovosti za izbiro celih pnevmatik za predelavo in recikliranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17188:2018
angleško: Materials obtained from end of life tyres (ELTs) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum (ELT) - Metoda vzorčenja granulatov in praškov, shranjenih v velikih vrečah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17307:2019
angleško: Material derived from End-of-Life tyres - Granulates and powders - Elastomers identification: Gas-chromatography and mass-spectrometric detection of pyrolysis products in solution
slovensko: Snov iz izrabljenih avtomobilskih gum - Granulati in praški - Identifikacija elastomerov: odkrivanje piroliznih produktov v raztopinah z uporabo plinske kromatografije in masne spektrometrije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17308:2019
angleško: Materials produced from end of life tyres - Steel wire - Determination of the non-metallic content
slovensko: Snov iz izrabljenih avtomobilskih gum - Jeklena žica - Ugotavljanje deleža nekovinskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 77.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17509:2020
angleško: Materials obtained from End-of-Life Tyres - Granulated rubber - Determination of textile fiber content by visual index (qualitative method)
slovensko: Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Granulirana guma - Ugotavljanje deleža tekstilnih vlaken z vizualnim indeksom (kvalitativna metoda)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17510:2020
angleško: Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption
slovensko: Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifične površine prahu - Metoda, ki temelji na adsorpciji kriptona
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17511:2020
angleško: Materials obtained from End-of-Life Tyres - Odour of ELT granulates - Origin and remediation possibilities
slovensko: Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Vonj granulatov ELT - Vir in možnosti sanacije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14243-1:2019
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - 1. del: Splošne definicije, povezane z metodami za določanje njihovih mer in nečistoč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14243-2:2019
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining their dimension(s) and impurities, including free steel and free textile content
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - 2. del: Granulati in praški - Metode za ugotavljanje njihovih mer in nečistoč, vključno z jeklenimi in tekstilnimi delci
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14243-3:2019
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - 3. del: Drobci, odrezki in lističi - Metode za ugotavljanje njihovih mer, vključno z merami štrlečih vlaken
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.50 83.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14243:2010
angleško: Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities
slovensko: Materiali, izdelani iz izrabljenih pnevmatik - Specifikacija kategorij, osnovanih na njihovih merah in nečistočah, in metode za določanje njihovih mer in nečistoč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17045:2017
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - Merila kakovosti za izbiro celih pnevmatik, za postopke predelave in recikliranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi