ICS: 13.080 - Kakovost tal. Pedologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 329
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10693:2014
angleško: Soil quality - Determination of carbonate content - Volumetric method (ISO 10693:1995)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje karbonatov - Volumetrijska metoda (ISO 10693:1995)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10382:2002
angleško: Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron capture detection
slovensko: Kakovost tal - Določevanje organoklornih pesticidov in polikloriranih bifenilov - Plinska kromatografija z detektorjem z zajemom elektronov (ECD)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 71.040.50 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10390:2005
angleško: Soil quality -- Determination of pH
slovensko: Kakovost tal – Določevanje pH
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 9000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10573:1995
angleško: Soil quality -- Determination of water content in the unsaturated zone -- Neutron depth probe method
slovensko: Kakovost tal – Določevanje vode v nenasičeni coni – Metoda z uporabo nevtronske sonde
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10693:1995
angleško: Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje vsebnosti karbonatov - Volumetrijska metoda
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10694:1995
angleško: Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje organskega in skupnega ogljika po suhem sežigu (elementna analiza)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10872:2021
angleško: Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
slovensko: Kakovost vode in tal - Določanje učinkov strupenosti vzorcev usedlin in tal na rast, plodnost in razmnoževanje Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.080.30 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10930:2013
angleško: Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water (ISO 10930:2012)
slovensko: Kakovost tal - Merjenje obstojnosti talnih agregatov v vodi (ISO 10930:2012)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11047:1998
angleško: Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods
slovensko: Kakovost tal - Določevanje kadmija, kroma, kobalta, bakra, svinca, mangana, niklja in cinka - Metoda plamenske in elektrotermične atomske absorpcijske spektrometrije
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11048:1995
angleško: Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje vodotopnega in kislinsko topnega sulfata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11063:2020
angleško: Soil quality - Direct extraction of soil DNA (ISO 11063:2020)
slovensko: Kakovost tal - Neposredna ekstrakcija DNK iz vzorcev tal (ISO 11063:2020)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)
slovensko: Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.01 01.040.13
Stopnja: 8800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11074:2015
angleško: Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)
slovensko: Kakovost tal - Slovar (ISO 11074:2015)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11260:2018
angleško: Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:2018)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje efektivne kationske izmenjalne kapacitete in stopnje nasičenosti z bazičnimi kationi z raztopino barijevega klorida (ISO 11260:2018)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11261:1995
angleško: Soil quality -- Determination of total nitrogen -- Modified Kjeldahl method
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje skupnega dušika - Modificirana Kjeldahlova metoda
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11263:1994
angleško: Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje fosforja - Spektrometrijsko ugotavljanje fosforja, topnega v raztopini natrijevega hidrogen karbonata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 9000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11264:2005
angleško: Soil quality -- Determination of herbicides -- Method using HPLC with UV-detection
slovensko: Kakovost tal – Določevanje herbicidov – Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z ultravijolično detekcijo
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11265:1994
angleško: Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity
slovensko: Kakovost tal - Ugotavljanje specifične električne prevodnosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11266:1994
angleško: Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11266:2020
angleško: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 11266:1994)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih (ISO 11266:1994)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11267:2014
angleško: Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014)
slovensko: Kakovost tal - Zaviranje razmnoževanja vrste Folsomia candida iz rodu skakačev (Collembola) zaradi onesnaževal v tleh (ISO 11267:2014)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11271:2002
angleško: Soil quality -- Determination of redox potential -- Field method
slovensko: Kakovost tal – Določevanje redoks potenciala – Terenska metoda
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11272:2017
angleško: Soil quality - Determination of dry bulk density (ISO 11272:2017)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje prostorninske gostote suhih vzorcev (ISO 11272:2017)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 17.060 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11274:2019
angleško: Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:2019)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje karakteristik zadrževanja vode - Laboratorijske metode (ISO 11274:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11275:2004
angleško: Soil quality -- Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic -- Wind's evaporation method
slovensko: Kakovost tal – Določanje hidravlične prevodnosti in zadrževanja vode v nenasičenih tleh – Metoda izhlapevanja po Windu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi