ICS: 01.080 - Grafični simboli

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 197
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 780:2015
angleško: Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)
slovensko: Embalaža - Embalaža za distribucijo - Grafični simboli za hranjenje embalaže in ravnanje z njo (ISO 780:2015)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 01.080.20
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 235:2020
angleško: Wallcoverings - Vocabulary and symbols
slovensko: Stenske obloge - Slovar in simboli
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.180 01.080.20 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 361:2015
angleško: Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975)
slovensko: Osnovni simbol za ionizirno sevanje (ISO 361:1975)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 561:1989
angleško: Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 701:1998
angleško: International gear notation -- Symbols for geometrical data
slovensko: Mednarodne označbe za zobnike - Simboli za geometrijske veličine
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1861:1998
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3758:2012
angleško: Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
slovensko: Tekstilije - Označevanje nege s simboli (ISO 3758:2012)
TC: OVT - Označevanje vzdrževanja tekstila ICS: 59.080.01 01.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5261:1999
angleško: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.30 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7000:2019
angleško: Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols
slovensko: Grafični simboli za uporabo na opremi - Registrirani simboli
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7001:2007
angleško: Graphical symbols – Public information symbols
slovensko: Grafični simboli - Simboli za javno informiranje
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7010:2020
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019, Corrected version 2020-06)
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2019, popravljena verzija 2020-06)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.10 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-1:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 1: General rules of representation
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 1. del: Splošna navodila za prikaz
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-2:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 2: Representation of sedimentary rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 2. del: Prikaz sedimentnih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-3:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 3: Representation of magmatic rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 3. del: Prikaz magmatskih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-4:1982
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 4: Representation of metamorphic rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 4. del: Prikaz metamorfnih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-5:1989
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 5: Representation of minerals
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 5. del: Prikaz mineralov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-6:1984
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone metasomatic, pneumatolytic or hydrothermal transformation or transformation by weathering
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 6. del: Prikaz kontaktnih kamnin in kamnin, ki so bile metasomatsko, pnevmatolitsko ali hidrotermalno spremenjene ter spremenjene zaradi preperevanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-7:1984
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 7: Tectonic symbols
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 7. del: Prikaz tektonskih elementov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7287:2002
angleško: Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:2002)
slovensko: Grafični simboli za opremo za toplotno rezanje (ISO 7287:2002)
TC: VAR - Varjenje ICS: 01.080.30 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9687:2015
angleško: Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015)
slovensko: Zobozdravstvo - Grafični simboli za zobozdravstveno opremo (ISO 9687:2015)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.080.20 11.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2018
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2018)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2018)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11192:2018
angleško: Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005)
slovensko: Mala plovila - Grafični simboli (ISO 11192:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 47.080 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11532:2020
angleško: Aircraft ground equipment - Graphical symbols (ISO 11532:2018)
slovensko: Letalska talna oprema - Grafični simboli (ISO 11532:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.100 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11684:1995
angleško: Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko: Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Motorni vrtnarski stroji - Varnostne oznake in oznake za nevarnost - Splošna načela
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1219-1:2012
angleško: Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
slovensko: Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 1. del: Grafični simboli za konvencionalno in tehnično podatkovno uporabo
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi