ICS: 77.150 - Izdelki iz neželeznih kovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 490
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-8:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 8. del: Dodatne zahteve za tlačne posode iz aluminija in aluminijevih zlitin
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-8:2014/A1:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 8. del: Dodatne zahteve za tlačne posode iz aluminija in aluminijevih zlitin
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 77.150.10 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2015
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-6:2002
angleško: Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 486:2009
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Drogovi za iztiskovanje - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 487:2009
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Brame za valjanje - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 501:1994
angleško: Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of zinc sheet
slovensko: Pločevina za prekrivanje streh - Specifikacije za povsem podprte strešne plošče iz pocinkane pločevine
TC: IKER - Keramika ICS: 77.150.60 91.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 504:1999
angleško: Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of copper sheet
slovensko: Pločevina za prekrivanje streh - Specifikacije za povsem podprte strešne plošče iz bakrene pločevine
TC: IKER - Keramika ICS: 77.150.30 91.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 506:2008
angleško: Roofing products of metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet
slovensko: Pločevina za pokrivanje streh - Specifikacije za samonosilne proizvode iz bakrene ali pocinkane pločevine
TC: IKER - Keramika ICS: 77.150.60 77.150.30 91.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 507:2019
angleško: Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet
slovensko: Pločevina za pokrivanje streh in oblaganje sten - Specifikacija za povsem podprte proizvode iz aluminijske pločevine
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 515:2017
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni izdelki - Označevanje stanj
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 541:2006
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans, closures and lids - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Valjani polizdelki za pločevinke, zapirala in pokrove - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 570:2007
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Impact extrusion slugs obtained from wrought products - Specification
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni polizdelki za udarno iztiskovanje - brizganje (okrogli - rondele z luknjo ter brez nje - in kvadrasti) - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 576:2003
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for remelting - Specifications
slovensko: Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for remelting - Specifications
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 601:2004
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for use in contact with foodstuff
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Ulitki - Kemična sestava ulitkov, ki se uporabljajo v stiku z živili
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 602:2004
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Chemical composition of semi-finished products used for the fabrication of articles for use in contact with foodstuff
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni izdelki - Kemična sestava polizdelkov, namenjenih izdelavi izdelkov, ki pridejo v stik z živili
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 610:1995
angleško: Tin and tin alloys - Ingot tin
slovensko: Kositer in kositrove zlitine - Ingoti kositra
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 723:2009
angleško: Copper and copper alloys - Combustion method for determination of carbon on the inner surface of copper tubes or fittings
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Postopek za določanje ogljika na notranji površini bakrenih cevi ali fitingov s sežigom
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 851:2014
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of culinary utensils - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Rondele in polizdelki za izdelavo jedilnih pripomočkov in posode - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 941:2014
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for general application - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Rondele in polizdelki za splošno uporabo - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 988:1996
angleško: Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Specifikacije za valjane ploščate izdelke za gradbeništvo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1172:2011
angleško: Copper and copper alloys - Sheet and strip for building purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Pločevine in trakovi za gradbeništvo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1386:2007
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Tread plate - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Pločevina z reliefnimi vzorci - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1396:2015
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for general applications - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Prevlečena ali premazana pločevina in trakovi za splošno uporabo - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1652:1997
angleško: Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Plošče, pločevina, trakovi in diski za splošno uporabo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1653:1997
angleško: Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Plošče, pločevina in diski za grelnike vode, tlačne posode ter hranilnike vroče vode
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi