ICS: 23.020 - Vsebniki za shranjevanje tekočin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 494
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 417:2012
angleško: Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking
slovensko: Kovinske kartuše za utekočinjene naftne pline za enkratno uporabo, z ventilom ali brez njega, za prenosne aparate - Izvedba, nadzor, preskušanje in označevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 977:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Postopek za preskus ene strani na vpliv tekočine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 978:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alpha and factor beta
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Določitev faktorjev α in ß
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1626:2008
angleško: Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
slovensko: Kriogene posode - Ventili za kriogeno področje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.01 23.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1797:2001
angleško: Cryogenic vessels - Gas/material compatibility
slovensko: Kriogene posode - Združljivost plin/material
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2503:2009
angleško: Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
slovensko: Naprave za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka in regulatorji tlaka z merilniki pretoka za jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 23.020.35 25.160.30 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-1:1998
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-2:1992
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-3:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-4:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 720-1:1999
angleško: Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases
slovensko: Premične plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - 1. del: Lastnosti čistih plinov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 71.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7225:2007
angleško: Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
slovensko: Plinske jeklenke - Nalepke o nevarnosti (ISO 7225:2005)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-2:2012
angleško: Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
slovensko: Tlačna oprema - 2. del: Veličine, simboli in enote
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-4:2014
angleško: Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
slovensko: Tlačna oprema - 4. del: Strokovne podlage in pogoji za dobavo kovinskih materialov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-5:2014
angleško: Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
slovensko: Tlačna oprema - 5. del: Dokumentacija o kontroli kovinskih materialov in skladnost s specifikacijo materiala
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-7:2002
angleško: Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
slovensko: Tlačna oprema - 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7866:2012
angleško: Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012)
slovensko: Plinske jeklenke - Ponovno polnljive plinske jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 7866:2012)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 976-1:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 1. del: Zahteve in preskusne metode za enoplaščne rezervoarje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 976-2:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 2. del: Transport, rokovanje, shranjevanje in postavitev enoplaščnih rezervoarjev
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10297:2014
angleško: Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014)
slovensko: Plinske jeklenke - Ventili za jeklenke - Specifikacija in preskus tipa (ISO 10297:2014)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1089-3:2011
angleško: Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding
slovensko: Premične plinske jeklenke - Označevanje jeklenk (razen UNP) - 3. del: Barvno označevanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11118:2015
angleško: Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods (ISO 11118:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Kovinske plinske jeklenke za enkratno polnitev - Specifikacija in preskusne metode (ISO 11118:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11120:2015
angleško: Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3000 l - Design, construction and testing (ISO 11120:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Ponovno polnljive velike jeklenke iz celega iz jekla z vodno prostornino od 150 do 3000 l - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 11120:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2013
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11621:2005
angleško: Gas cylinders - Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997)
slovensko: Plinske jeklenke – Postopki za spremembo namembnosti (ISO 11621:1997)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi