ICS: 25.030 - 3D-tiskanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52900:2017
angleško: Additive manufacturing - General principles - Terminology (ISO/ASTM 52900:2015)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Terminologija (ISO/ASTM 52900:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52901:2018
angleško: Additive manufacturing - General principles - Requirements for purchased AM parts (ISO/ASTM 52901:2017)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Zahteve za nakup delov AM (ISO/ASTM 52901:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52902:2019
angleško: Additive manufacturing - Test artifacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems (ISO/ASTM 52902:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Preskusni artefakti - Geometrijske zmogljivosti aditivnih proizvodnih sistemov (ISO/ASTM 52902:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52907:2019
angleško: Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders (ISO/ASTM 52907:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Surovine - Metode za označevanje kovinskih praškov (ISO/ASTM 52907:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52910:2019
angleško: Additive manufacturing - Design - Requirements, guidelines and recommendations (ISO/ASTM 52910:2018)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Načrtovanje - Zahteve, smernice in priporočila (ISO/ASTM 52910:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52915:2020
angleško: Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
slovensko: Specifikacija formatov datotek za 3D-tisk (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.50 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52921:2016
angleško: Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies (ISO/ASTM 52921:2013)
slovensko: Standardizirana terminologija za aditivno proizvodnjo - Koordinatni sistemi in preskusne metode (ISO/ASTM 52921:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17296-2:2016
angleško: Additive manufacturing - General principles - Part 2: Overview of process categories and feedstock (ISO 17296-2:2015)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Osnovna načela - 2. del: Pregled procesnih kategorij in vhodnih surovin (ISO 17296-2:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17296-3:2016
angleško: Additive manufacturing - General principles - Part 3: Main characteristics and corresponding test methods (ISO 17296-3:2014)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Osnovna načela - 3. del: Glavne karakteristike in ustrezne preskusne metode (ISO 17296-3:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17296-4:2016
angleško: Additive manufacturing - General principles - Part 4: Overview of data processing (ISO 17296-4:2014)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Osnovna načela - 4. del: Pregled obdelave podatkov (ISO 17296-4:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52911-1:2019
angleško: Additive manufacturing - Design - Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals (ISO/ASTM 52911-1:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Načrtovanje - 1. del: Laserska fuzija kovinskih prahastih plasti (ISO/ASTM 52911-1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52911-2:2019
angleško: Additive manufacturing - Design - Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers (ISO/ASTM 52911-2:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Načrtovanje - 2. del: Laserska fuzija polimernih prahastih plasti (ISO/ASTM 52911-2:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52915:2017
angleško: Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
slovensko: Specifikacija za aditivno proizvodnjo formata (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030 35.240.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52900
angleško: Additive manufacturing - General principles - Terminology (ISO/ASTM DIS 52900:2018)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Terminologija (ISO/ASTM DIS 52900:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030 01.040.25
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52904
angleško: Additive manufacturing - Process characteristics and performance - Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications (ISO/ASTM 52904:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Značilnosti in tehnične lastnosti procesa - Ravnanje pri procesu fuzije plasti kovinskih prašnih delcev za doseganje kritičnih aplikacij (ISO/ASTM 52904:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52921
angleško: Additive manufacturing - General principles - Standard practice for part positioning, coordinates and orientation (ISO/ASTM DIS 52921:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Standardna praksa za pozicioniranje, koordinate in orientacijo delov (ISO/ASTM DIS 52921:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52924
angleško: Additive manufacturing - Qualification principles - Classification of part properties for additive manufacturing of polymer parts (ISO/ASTM/DIS 52924:2020)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Kvalifikacijska načela - Klasifikacija lastnosti delov za aditivno proizvodnjo polimernih delov (ISO/ASTM/DIS 52924:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52925
angleško: Additive manufacturing processes - Laser sintering of polymer parts/laser-based powder bed fusion of polymer parts - Qualification of materials (ISO/ASTM/DIS 52925:2020)
slovensko: Procesi aditivne proizvodnje - Lasersko sintranje polimernih delov/laserska fuzija plasti polimernih delov - Kvalifikacija materialov (ISO/ASTM/DIS 52925:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52941
angleško: Additive manufacturing - System performance and reliability - Standard test method for acceptance of powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application (ISO/ASTM/DIS 52941:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Delovanje in zanesljivost sistema - Standardna preskusna metoda za prevzem strojev za fuzijo plasti kovinskih prašnih delcev za uporabo v aeronavtiki (ISO/ASTM/DIS 52941:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52942
angleško: Additive manufacturing - Qualification principles - Qualifying machine operators of metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications (ISO/ASTM/DIS 52942:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Kvalifikacijska načela - Usposobljenost upravljavcev strojev in opreme za fuzijo plasti kovinskih prašnih delcev za uporabo v aeronavtiki (ISO/ASTM/DIS 52942:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 25.030 03.100.30
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52950
angleško: Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing (ISO/ASTM/DIS 52950:2019)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Osnovna načela - Pregled obdelave podatkov (ISO/ASTM/DIS 52950:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52903-2
angleško: Additive manufacturing - Standard specification for material extrusion based additive manufacturing of plastic materials - Part 2: Process - Equipment (ISO/ASTM/DIS 52903-2:2018)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Standardna specifikacija za aditivno proizvodnjo plastičnih materialov z ekstruzijo - 2. del: Postopek - Oprema (ISO/ASTM/DIS 52903-2:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.030
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi