ICS: 33.050 - Telekomunikacijska terminalska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 195
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 001 ed.1 (1995-10)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for terminal equipment to be connected to circuit switched data networks and leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 interface, or at an interface physically, functionally and electrically compatible with CCITT Recommendation X.21 but operating at any data signalling rate up to, and including, 1 984 kbit/s
slovensko: Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za terminalsko opremo, ki se priključuje na vodovno komutirana podatkovna omrežja in zakupljene vode prek vmesnikov po pripročilu CCITT, X.21 ali prek vmesnikov, ki so fizično, električno in funkcijsko združljivi s priporočilom CCITT, X.21, ki pa delujejo pri katerikoli podatkovni signalizacijski hitrosti do vključno 1 984 kbit/s
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.050.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1922:1997
angleško: Information technology - Character repertoire and coding for interworking with Telex services
slovensko: Information technology - Character repertoire and coding for interworking with Telex services
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 33.050.30 35.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62949:2017
angleško: Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks (IEC 62949:2017)
slovensko: Posebne varnostne zahteve za opremo za priključitev na informacijska in komunikacijska omrežja (IEC 62949:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 33.050.01 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 386 V1.2.1 (1999-10)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 386 V1.3.1 (2001-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 682 ed.1 (1997-06)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for On-Site Paging equipment
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) opreme internega osebnega klica
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 741 ed.1 (1998-01)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for wide-area paging equipment
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard za elektromagnetno združljivost (EMC) za opremo osebnega klica za javni osebni klic
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62209-1:2016
angleško: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (sar) for devices used next to the ear (frequency range of 300 mhz to 6 ghz)
slovensko: Izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo, modeli človeka, instrumenti in postopki - 1. del: Postopki za ugotavljanje stopnje specifične absorpcije (SAR) za naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa (frekvenčno območje od 300 MHz do 6 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.050.10 13.280
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62209-2:2010
angleško: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and bodymounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz) (IEC 62209-2:2010)
slovensko: Izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - Modeli človeka, instrumenti in postopki - 2. del: Postopki za določanje stopnje specifične absorpcije (SAR) za brezžične komunikacijske naprave, ki se uporabljajo v bližini telesa (frekvenčno območje od 30 MHz do 6 GHz) (IEC 62209-2:2010)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.050.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62209-3:2019
angleško: Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz)
slovensko: Merilni postopki za ocenjevanje stopnje specifične absorpcije pri izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - 3. del: Sistemi vektorskega merjenja (frekvenčno območje od 600 MHz do 6 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.050.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 015 ed.1 (1994-02)
angleško: Terminal Equipment (TE); Basic and recommended additional requirements for terminal equipment supporting Teletex application
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Osnovne in priporočene dodatne zahteve za terminalsko opremo, ki podpira uporabo sistema Teletex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.30 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 017 ed.1 (1994-09)
angleško: Terminal Equipment (TE); Test procedures for Teletex
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Preskusni postopki za sistem Teletex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 081 ed.1 (1993-02)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Teletex end-to-end protocol over the ISDN
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) – Protokoli za sistem Teletex pri izvedbi konec-konec prek sistema ISDN
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 154 ed.1 (1994-02)
angleško: Terminal Equipment (TE); Terminal characteristics for the telematic file transfer within the teletex service [ITU-T Recommendation T.571, modified]
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Karakteristike terminalov za telematski prenos datotek v storitvi teletex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.180 33.050.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 221 ed.1 (1993-01)
angleško: Terminal Equipment (TE); Syntax-based videotex protocol; Lower layer protocols using packet mode access over the Public Switched Telephone Network (PSTN)
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Protokoli za nižje plasti skladenjskega sistema Videotex, ki uporablja paketni dostop prek javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.01 33.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 242 ed.1 (1992-12)
angleško: Terminal Equipment (TE); Group 3 facsimile equipment
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Oprema za faksimilno skupino 3
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.180 33.050.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 242 ed.2 (1997-05)
angleško: Terminal Equipment (TE); Group 3 facsimile equipment
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Oprema za faksimilno skupino 3
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.180 33.050.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 253 ed.1 (1995-01)
angleško: Equipment Engineering (EE); Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres
slovensko: Inženiring opreme (EE) – Ozemljitev in povezave telekomunikacijske opreme v telekomunikacijskih centrih
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 280 ed.1 (1994-02)
angleško: Terminal Equipment (TE); Facsimile group 4 class 1 equipment on the Integrated Services Digital Network (ISDN) Terminal testing
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Oprema za faksimilno skupino 4, razred 1, na digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (ISDN) – Preskušanje terminalov
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.080 33.050.30 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 375 ed.1 (1994-11)
angleško: Human Factors (HF); Pictograms for point-to-point videotelephony
slovensko: Človeški dejavniki (HF) – Piktogrami za videotelefonijo tipa točka-točka
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.080.50 33.050.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 381 ed.1 (1994-12)
angleško: Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling of telephone earphones to hearing aids
slovensko: Telefonija za slušno prizadete ljudi – Telefonske slušalke, induktivno sklopljene s slušnimi pripomočki
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 11.180.15 33.050.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 386-1 ed.1 (1994-12)
angleško: Equipment Engineering (EE); Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria and test levels
slovensko: Inženiring opreme (EE) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) - 1. del: Pregled družine izdelkov, kriteriji ustreznosti in preskuševalni nivoji
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 386-2 V1.1.3 (1997-12)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements; Part 2: Product family standard
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2. del: Standard za družino izdelkov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 488 ed.1 (1996-01)
angleško: Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing impaired people; Characteristics of telephone sets that provide additional receiving amplification for the benefit of the hearing impaired
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Telefonija za slušno prizadete ljudi – Karakteristike telefonskih aparatov z dodatnim sprejemnim ojačevalnikom za pomoč slušno prizadetim
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 11.180.15 33.050.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 640 ed.1 (1996-08)
angleško: Human Factors (HF); Assignment of alphabetic letters to digits on standard telephone keypad arrays
slovensko: Človeški dejavniki (HF) – Dodelitev črk (abecede) številkam na standardni telefonski tipkovnici
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi