ICS: 17.140 - Akustika in akustična merjenja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61377:2016
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 801: Akustika in elektroakustika
TC: TRM - Terminologija ICS: 17.140.01 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 266:1997
angleško: Acoustics - Preferred frequencies (ISO 266:1997)
slovensko: Akustika - Prednostne frekvence (ISO 266:1997)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 354:2003
angleško: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko: Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1746:1998
angleško: Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Smernica za oblikovanje poglavij o hrupu v varnostnih standardih
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2151:2008
angleško: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)
slovensko: Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3095:2013
angleško: Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2013)
slovensko: Akustika - Železniške naprave - Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila (ISO 3095:2013)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3741:2010
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms (ISO 3741:2010)
slovensko: Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3744:2010
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3745:2012
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3746:2010
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)
slovensko: Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3747:2010
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010)
slovensko: Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 389-1:2018
angleško: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:2017)
slovensko: Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 1. del: Referenčni ekvivalentni prag ravni zvočnega tlaka za čiste tone in delne (supraauralne) naušnike (ISO 389-1:2017)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 13.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 389-2:1996
angleško: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994)
slovensko: Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 2. del: Referenčne ekvivalentne ravni zvočnega praga za čiste tone in slušalke za v oho (ISO 389-2:1994)
TC: AKU - Akustika ICS: 13.140 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 415-9:2009
angleško: Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3
slovensko: Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 17.140.20 55.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4871:2009
angleško: Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)
slovensko: Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)
TC: AKU - Akustika ICS: 21.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5136:2009
angleško: Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
slovensko: Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 23.120 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6926:2016
angleško: Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels (ISO 6926:2016)
slovensko: Akustika - Zahteve za lastnosti in umerjanje referenčnih virov zvoka pri ugotavljanju ravni zvočnih moči (ISO 6926:2016)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7235:2009
angleško: Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko: Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7960:1995
angleško: Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines
slovensko: Hrup, ki ga povzročajo obdelovalni stroji - Pogoji obratovanja lesnoobdelovalnih strojev
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 79.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8297:1994
angleško: Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -- Engineering method
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočne moči industrijskih postrojenj z več viri zvoka za vrednotenje ravni zvočnega tlaka v okolju - Inženirska metoda
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9295:2015
angleško: Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment (ISO 9295:2015)
slovensko: Akustika - Določanje visokofrekvenčnih ravni zvočne moči naprav in opreme (ISO 9295:2015)
TC: AKU - Akustika ICS: 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10843:1997
angleško: Acoustics - Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses
slovensko: Akustika - Metode za opis in fizikalne meritve posameznih ali zaporednih impulzov
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10847:1997
angleško: Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types
slovensko: Akustika - Ugotavljanje zmanjšanja hrupa na terenu zaradi vseh vrst protihrupnih pregrad na prostem
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11200:2014
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11201:2010
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi