ICS: 73.020 - Rudarstvo in kamnolomsko izkopavanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1925:1999
angleško: Natural stone test methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode zaradi kapilarnega dviga
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1926:2006
angleško: Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje enoosne tlačne trdnosti
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1936:2006
angleško: Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje prostorninske mase brez por in votlin in prostorninske mase s porami in votlinami ter skupne in odprte poroznosti
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-4:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 4. del: Ugotavljanje prave in navidezne gostote kot tudi celotne in odprte poroznosti za zidake iz naravnega kamna
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1127-2:2014
angleško: Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
slovensko: Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 73.020 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12370:2020
angleško: Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje odpornosti proti kristalizaciji soli
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12372:2006
angleško: Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti s koncentrirano obremenitvijo na sredini razpona
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12407:2019
angleško: Natural stone test methods - Petrographic examination
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Petrografska preiskava
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12670:2019
angleško: Natural stone - Terminology
slovensko: Naravni kamen - Terminologija
TC: IKER - Keramika ICS: 73.020 01.040.73 91.100.15 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13161:2008
angleško: Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant moment
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti z obremenitvijo na tretjini razpona
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13364:2001
angleško: Natural stone test methods - Determination of the breaking load at dowel hole
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje lomne obremenitve ob sidrni izvrtini
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13373:2020
angleško: Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje geometričnih lastnosti proizvodov
TC: IKER - Keramika ICS: 73.020 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13755:2008
angleško: Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric pressure
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode pri atmosferskem tlaku
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14146:2004
angleško: Natural stone test methods - Determination of the dynamic modulus of elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency)
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje dinamičnega modula elastičnosti (z meritvijo osnovne resonančne frekvence)
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14157:2017
angleško: Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
slovensko: Preskusne metode za naravni kamen - Ugotavljanje odpornosti proti obrabi
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14158:2004
angleško: Natural stone test methods - Determination of rupture energy
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje energije loma
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14231:2003
angleško: Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti proti zdrsu – metoda z nihalom
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14579:2004
angleško: Natural stone test methods - Determination of sound speed propagation
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje hitrosti širjenja zvoka
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14580:2005
angleško: Natural stone test methods - Determination of static elastic modulus
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje statičnega elastičnega modula
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14581:2004
angleško: Natural stone test methods - Determination of linear thermal expansion coefficient
slovensko: Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti linearnega toplotnega razteznostnega koeficienta
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14591-2:2007
angleško: Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
slovensko: Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 2.del: Pasivne vodne prepreke
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 73.020 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14591-4:2007
angleško: Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
slovensko: Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 73.020 13.220.10 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14591-2:2007/AC:2008
angleško: Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
slovensko: Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 2.del: Pasivne vodne prepreke
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 73.020 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14591-4:2007/AC:2008
angleško: Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
slovensko: Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.220.10 73.020 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1926:1999
angleško: Natural stone test methods - Determination of compressive strength
slovensko: Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje tlačne trdnosti
TC: KAM - Naravni kamen ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi