ICS: 91.140 - Inštalacije v stavbah

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 80:2001
angleško: Wall-hung urinals - Connecting dimensions
slovensko: Zidni pisoar - Priključne mere
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 246:2003
angleško: Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators
slovensko: Sanitarne armature - Splošne specifikacije za regulatorje pretoka
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 248:2002
angleško: Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr
slovensko: Sanitarne armature - Splošne zahteve za galvanske Ni-Cr prevleke
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 627:1995
angleško: Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors
slovensko: Pravila za zajemanje podatkov in daljinski nadzor dvigal, tekočih stopnic in trakov za osebe
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 656:1999
angleško: Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW
slovensko: Plinski kotli za centralno ogrevanje – Tip kotlov B z imensko močjo nad 70 kW do vključno 300 kW
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 682:2002
angleško: Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
slovensko: Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 810:1997
angleško: Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
slovensko: Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 835:1994
angleško: Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances without an electrical energy supply, based on the evaporation principle
slovensko: Delilniki stroškov porabe toplote ogreval – Naprave brez električnega napajanja na osnovi izhlapevanja
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 877:1999
angleško: Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance
slovensko: Cevi, fitingi in pribor iz litega železa za hišne vodne odtoke – Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 91.140.80 23.040.40 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1148:1998
angleško: Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko: Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1213:1999
angleško: Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Zaporni ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1286:1999
angleško: Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical specification
slovensko: Sanitarne armature - Nizkotlačni mehanski mešalni ventili - Splošne tehnične zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1489:2000
angleško: Building valves - Pressure safety valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Varnostni tlačni ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1490:2000
angleško: Building valves - Combined temperature and pressure relief valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Kombinirani temperaturno tlačni razbremenilni ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1491:2000
angleško: Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Ekspanzijski ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1505:1997
angleško: Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions
slovensko: Prezračevanje stavb – Pravokotni pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1508:1998
angleško: Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
slovensko: Oskrba z vodo - Zahteve za sistem in sestavne dele vodnega zbiralnika
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1567:1999
angleško: Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
slovensko: Ventili v stavbah - Reducirni in kombinirani reducirni ventili - Zahteve in preskusi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1717:2000
angleško: Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
slovensko: Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno vodo in splošne zahteve za varovala za preprečitev onesnaževanja pitne vode zaradi povratnega toka
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 193 S2:1982
angleško: Voltage bands for electrical installations of buildings (IEC 60449:1973 + A1:1979)
slovensko: Napetostna območja za električne inštalacije zgradb (IEC 60449:1973 + A1:1979)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 265-1:1988
angleško: Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko: Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 274-1:2002
angleško: Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements
slovensko: Fazonski deli za odpadno vodo za sanitarne naprave – 1. del: Zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 274-2:2002
angleško: Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods
slovensko: Fazonski deli za odpadno vodo za sanitarne naprave – 2. del: Preskusne metode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 274-3:2002
angleško: Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control
slovensko: Fazonski deli za odpadno vodo za sanitarne naprave – 3. del: Kontrola kakovosti
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 303-3:1998
angleško: Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
slovensko: Kotli za ogrevanje - 3. del: Plinski kotli za centralno ogrevanje – Sestava kotla in ventilatorskega gorilnika
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi