ICS: 17.220 - Elektrika. Magnetizem. Električne in magnetne meritve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 469
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 368 S1:1978
angleško: Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories
slovensko: Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom (IEC 60258:1968 + A1:1976)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 587 S1:1993
angleško: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
slovensko: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
TC: MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16813:2016
angleško: Thermal spraying - Measurement of the electrical conductivity of thermal sprayed non-iron metal coatings by means of eddy current method
slovensko: Vroče brizganje - Merjenje električne prevodnosti vroče brizganih neželeznih prevlek z metodo vrtinčnih tokov
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.220.99 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50249:2002
angleško: Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
slovensko: Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50400:2006
angleško: Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko: Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2008
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2019
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (0 Hz–300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 17.220.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50482:2008
angleško: Instrument transformers - Three-phase inductive voltage transformers having Um up to 52 kV
slovensko: Instrumentni transformatorji - Trifazni induktivni napetostni transformatorji z Um do 52 kV
TC: MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50484:2009
angleško: Recommendations for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za zaslonjene prostore
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.240 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50492:2008
angleško: Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
slovensko: Osnovni standard za terensko merjenje jakosti elektromagnetnega polja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi v okolici baznih postaj
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50500:2008
angleško: Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure
slovensko: Merilni postopki nivojev magnetnih polj, ki jih generirajo električni aparati v železniškem okolju glede na izpostavljenost človeka
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50564:2011
angleško: Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
slovensko: Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.220.20 97.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50579:2012
angleško: Electricity metering equipment - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 -150 kHz
slovensko: Oprema za merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50647:2017
angleško: Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
slovensko: Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem, ki jih oddajajo oprema in inštalacije za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.220.01 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50678:2020
angleško: General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
slovensko: Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo po popravilu
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60145
angleško: Var-hour (reactive energy) meters
slovensko: Števci jalove energije
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 91.140.50 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60270:2001
angleško: High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
slovensko: High-voltage test techniques - Partial discharge measurement (IEC 60270:2000)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.080 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60359:2002
angleško: Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance
slovensko: Električna in elektronska merilna oprema – Izražanje lastnosti (IEC 60359:2001)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60375:2018
angleško: Conventions concerning electric circuits (IEC 60375:2018)
slovensko: Konvencije o električnih tokokrogih (IEC 60375:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60426:2007
angleško: Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko: Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60450:2004
angleško: Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko: Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60469:2013
angleško: Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko: Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.17 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60477:1997
angleško: Laboratory d.c. resistors
slovensko: Laboratorijski upori za enosmerni tok (IEC 60477:1974)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60523:1993
angleško: Direct-current potentiometers
slovensko: Potenciometri za enosmerni tok (IEC 60523:1975 + A1:1979 + corrigendum dec. 1980)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60524:1993
angleško: Direct-current resistive volt ratio boxes
slovensko: Uporovni enosmerni napetostni delilniki (IEC 60524:1975 + A1:1981)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi