ICS: 91.160 - Razsvetljava

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17037:2018
angleško: Daylight of buildings
slovensko: Dnevna svetloba v stavbah
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1838:2013
angleško: Lighting applications - Emergency lighting
slovensko: Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-1:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-1: Specification for characteristic loads
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-1. del: Specifikacija za značilne obtežbe
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 91.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-2:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-2: Verification by testing
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-2. del: Preverjanje s preskušanjem
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 91.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-3-3:2013
angleško: Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-3. del: Preverjanje z izračunom
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.160.20 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9680:2014
angleško: Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014)
slovensko: Zobozdravstvo - Operacijska razsvetljava (ISO 9680:2014)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 91.160.10 11.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12193:2018
angleško: Light and lighting - Sports lighting
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava športnih objektov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 97.220.10 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12665:2018
angleško: Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13272:2012
angleško: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
slovensko: Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 91.160.01 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16163:2014
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice in postopki za izbiro ustrezne razsvetljave za razstave v zaprtih prostorih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.160.10 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16268:2013
angleško: Perfomance of reflecting surfaces for luminaires
slovensko: Lastnosti odsevnih površin v svetilkah
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17165:2018
angleško: Light and Lighting - Lighting system design process
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Postopek načrtovanja sistemov za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50172:2004
angleško: Emergency escape lighting systems
slovensko: Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62493:2015
angleško: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
slovensko: Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 17.220.01 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62504:2014
angleško: General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
slovensko: Splošna razsvetljava - Izdelki s svetlečimi diodami (LED) in pripadajoča oprema - Izrazi in definicije (IEC 62504:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12464-1:2011
angleško: Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 1. del: Notranji delovni prostori
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12464-2:2014
angleško: Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 2. del: Delovna mesta na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-2:2017
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-3:2007
angleško: Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaries - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometrijskih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 3. del: Podajanje podatkov za zasilno razsvetljavo delovnega mesta
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15193-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 1. del: Specifikacije, Modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.120.10 91.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15193-2:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 2. del: Obrazložitev in utemeljitev EN 15193-1, Modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.160.10 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-R: 145.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 384.7.714 S1:2000
angleško: Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 714: Outdoor lighting installations
slovensko: Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – 714. oddelek: Inštalacije zunanje razsvetljave (IEC 60364-7-708:1988, spremenjen)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.160.20 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-845
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 845: Lighting
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 845: Razsvetljava
TC: TRM - Terminologija ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-Z: 194.70 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014)
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo (IEC 60598-2-22:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1837:1999+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko: Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi