ICS: 01.100 - Tehnično risanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1101:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1660:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2203:1997
angleško: Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
slovensko: Tehnične risbe - Običajno prikazovanje zobnikov
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.200 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2553:2019
angleško: Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje s simboli na risbah - Varjeni spoji (ISO 2553:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2692:2021
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2021)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tolerance geometrijskih veličin - Zahteva po maksimalnem materialu, zahteva po minimalnem materialu in zahteva po usklajenosti materialov (ISO 2692:2021)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2851:1992
angleško: Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines - Indications on drawings
slovensko: Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines - Indications on drawings
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.045 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3040:2016
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2016)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Konusi (ISO 3040:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3766:2003
angleško: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko: Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4172:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij (ISO 4172:1991)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5261:1999
angleško: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.30 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5455:1994
angleško: Technical drawings - Scales (ISO 5455:1979)
slovensko: Tehnične risbe - Merila
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5457:1999
angleško: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5458:2018
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6284:1999
angleško: Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)
slovensko: Gradbeniške risbe - Prikaz omejenih deviacij (ISO 6284:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6411:1997
angleško: Technical drawings - Simplified representation of centre holes (ISO 6411:1982)
slovensko: Tehniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje centrirnih izvrtin (ISO 6411:1982)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6413:2018
angleško: Technical product documentation - Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018)
slovensko: Tehničnna dokumentacija - Prikazovanje utornih gredi in zobatih grednih vezi (ISO 6413:2018)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.120.30 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6428:1999
angleško: Technical drawings - Requirements for microcopying (ISO 6428:1982)
slovensko: Tehnične risbe - Zahteve za kopiranje na mikrofilm (ISO 6428:1982)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 37.080 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6433:2012
angleško: Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012)
slovensko: Tehnične risbe - Pozicioniranje delov (ISO 6433:2012)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7083:2021
angleško: Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Simboli za uporabo v tehnični dokumentaciji izdelkov - Sorazmerja in mere (ISO 7083:2021)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7437:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components (ISO 7437:1990)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna pravila za risanje delavniških načrtov montažnih elementov (ISO 7437:1990)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7518:1999
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje porušenih in novo zgrajenih delov (ISO 7518:1983)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7519:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna načela prikazovanja na situacijskih in sestavnih risbah
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8015:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Osnove - Koncepti, načela in pravila (ISO 8015:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8560:2019
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids (ISO 8560:2019)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Prikazovanje modulskih mer, črt in mrež (ISO 8560:2019)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9180:1988
angleško: Black leads for wood-cased pencils -- Classification and diameters
slovensko: Grafitni vložki za lesene svinčnike - Razvrstitev in premeri
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi