ICS: 75.100 - Maziva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 377:1993
angleško: Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes
slovensko: Maziva za uporabo v aparatih in pripadajoči regulacijski opremi, ki uporabljajo gorljive pline, razen tistih, ki se uporabljajo v industrijskih procesih
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods
slovensko: Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 9800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2137:2020
angleško: Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
slovensko: Naftni proizvodi in maziva - Določevanje penetracije s stožcem za mazalne masti in vazeline
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.140 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2176:1995
angleško: Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping point
slovensko: Naftni proizvodi - Mazalna mast - Določanje kapljišča
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3021:2017
angleško: Aerospace series - Molybdenum disulphide dry film lubricants graphite and halogen free - Technical specification
slovensko: Aeronavtika - Suha maziva iz molibdenovega disulfida brez grafita in halogena - Tehnična specifikacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3987:2010
angleško: Petroleum products - Determination of sulfated ash in lubricating oils and additives
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje sulfatnega pepela v mazalnih oljih in aditivih
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4346:1977
angleško: Steel wire ropes for general purposes -- Lubricants -- Basic requirements
slovensko: Jeklene žične vrvi za splošne namene - Maziva - Osnovne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 75.100 77.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8068:2006
angleško: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family T (Turbines) -Specification for lubricating oils for turbines
slovensko: Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina T (turbine) – Specifikacija za mazalna olja za turbine
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10416:2009
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory testing (ISO 10416:2008)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalne tekočine - Laboratorijsko preskušanje (ISO 10416:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12081:2017
angleško: Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
slovensko: Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Maziva
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.040 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12634:1998
angleško: Petroleum products and lubricants - Determination of acid number - Non-aqueous potentiometric titration method
slovensko: Naftni proizvodi in maziva – Določevanje kislinskega števila – Metoda z nevodno potenciometrično titracijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15380:2016
angleško: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR
slovensko: Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorije HETG, HEPG, HEES in HEPR
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16028:2012
angleško: Railway appllications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications
slovensko: Železniške naprave - Trenje na stiku kolo/tirnica - Maziva za mazalke na vozilih in za tirne mazalke
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 75.100 45.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16143:2013
angleško: Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP) and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils - Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje benzo(a)pirena (BaP) in izbranih policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v polnilnih oljih - Postopek uporabe dvojnega LC-čiščenja in analize GC/MS
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16227:2011
angleško: Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Priporočila za terminologijo in opis značilnosti biomaziv in biološko razgradljivih maziv
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16807:2016
angleško: Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Kriteriji in zahteve za biomaziva in maziva na biološki osnovi
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17181:2019
angleško: Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
slovensko: Maziva - Določevanje aerobne biološke razgradnje polno formuliranih maziv v vodni raztopini - Preskusna metoda, ki temelji na proizvodnji CO2
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19378:2003
angleško: Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Machine-tool lubricants -- Categories and specifications
slovensko: Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (razred L) – Maziva za orodja – Kategorije in specifikacije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20623:2018
angleško: Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of fluids - Four ball method (European conditions) (ISO 20623:2017)
slovensko: Naftni in sorodni proizvodi - Določanje nosilnih in protiobrabnih lastnosti maziv - Metoda s štirimi kroglicami (Four ball method) (evropski pogoji) (ISO 20623:2017)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21469:2006
angleško: Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact - Hygiene requirements (ISO 21469:2006)
slovensko: Varnost strojev – Maziva z nepredvidljivim stikom z izdelkom – Higienske zahteve (ISO 21469:2006)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 67.250 75.100 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4263-1:2004
angleško: Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for mineral oils (ISO 4263-1:2003)
slovensko: Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 1. del: Postopek za mineralna olja (ISO 4263-1:2003)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4263-4:2006
angleško: Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 4: Procedure for industrial gear oils (ISO 4263-4:2006)
slovensko: Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 4. del: Postopek za olja industrijskih naprav (ISO 4263-4:2006)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50326:2002
angleško: Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.20 75.100 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61221:2004
angleško: Petroleum products and lubricants - Triaryl phosphate ester turbine control fluids (category ISO-L-TCD) - Specifications
slovensko: Naftni proizvodi in maziva – Tekočine na osnovi triaril fosfat estrov za krmiljenje turbin (kategorija ISO-L-TCD) – Specifikacije (IEC 61221:2004)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 75.100 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6743-1:2002
angleško: Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 1: Family A (Total loss systems)
slovensko: Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija - 1. del: Podskupina A (sistemi mazanja s popolnimi izgubami maziva)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi