ICS: 67.240 - Senzorična analiza

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3591:1977
angleško: Sensory analysis -- Apparatus -- Wine-tasting glass
slovensko: Senzorična analiza - Oprema - Degustacijski kozarec
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3972:2011
angleško: Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Metoda proučevanja občutljivosti okusa
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4120:2021
angleško: Sensory analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2021)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Trikotni "triangel" preskus (ISO 4120:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4121:2003
angleško: Sensory analysis -- Guidelines for the use of quantitative response scales
slovensko: Senzorična analiza - Smernice za uporabo kvantitativne lestvice odziva
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5492:2009
angleško: Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008)
slovensko: Senzorična analiza - Slovar (ISO 5492:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 01.040.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5495:2007
angleško: Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO 5495:2005 and ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Preskus s primerjavo v parih (ISO 5495:2005 in ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5496:2006
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in urjenje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5497:1982
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Guidelines for the preparation of samples for which direct sensory analysis is not feasible
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Navodila za pripravo vzorcev, pri katerih neposredna senzorična analiza ni izvedljiva
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6658:2017
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- General guidance
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice (ISO 6658:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6668:2008
angleško: Green coffee -- Preparation of samples for use in sensory analysis
slovensko: Surova kava - Priprava vzorcev za senzorično preiskavo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8586:2014
angleško: Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)
slovensko: Senzorična analiza - Splošna navodila za izbiranje, usposabljanje in spremljanje izbranih ocenjevalcev in izvedencev senzoričnega ocenjevanja (ISO 8586:2012)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8587:2006
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Ranking
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Razvrščanje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8588:2017
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- "A" - "not A" test
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "A" ali "ne A"
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8589:2010
angleško: Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO 8589:2007)
slovensko: Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10399:2018
angleško: Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "duo-trio" (ISO 10399:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11035:1994
angleško: Sensory analysis -- Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach
slovensko: Senzorična analiza - Identifikacija in izbiranje deskriptorjev za uvajanje senzoričnega profila z večdimenzionalnim pristopom
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11036:2020
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Texture profile
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Profil teksture
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11132:2017
angleško: Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel (ISO 11132:2012)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Smernice za nadzorovanje izvajanja kvantitativnega senzoričnega panelnega testa (ISO 11132:2012)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Razveljavitev: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11136:2017
angleško: Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area (ISO 11136:2014)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Splošno navodilo za izvajanje hedoničnih preskusov s pomočjo potrošnikov v nadzorovanem območju (ISO 11136:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13299:2016
angleško: Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile (ISO 13299:2016)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice za uvajanje senzoričnega profila (ISO 13299:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3972:2011/Cor 1:2012
angleško: Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Metoda proučevanja občutljivosti okusa
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5492:2009/A1:2017
angleško: Sensory analysis - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 5492:2008/Amd 1:2016)
slovensko: Senzorična analiza - Slovar - Dopolnilo A1 (ISO 5492:2008/Amd 1:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 01.040.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5495:2007/A1:2016
angleško: Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO 5495:2005/Amd 1:2016)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Preskus s primerjavo v parih (ISO 5495:2005/Amd 1:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5496:2006/Amd 1:2018
angleško: Sensory analysis — Methodology — Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours (ISO 5496:2006/Amd 1:2018)
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in usposabljanje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev (ISO 5496:2006/Amd 1:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8589:2010/A1:2014
angleško: Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
slovensko: Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi