ICS: 87.060.10 - Pigmenti in polnila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 110
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 473:2020
angleško: Lithopone pigments - General requirements and methods of testing (ISO 473:2019)
slovensko: Litoponski pigmenti - Splošne zahteve in preskusne metode (ISO 473:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1248:2008
angleško: Iron oxide pigments - Specifications and methods of test (ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007)
slovensko: Pigmenti železovega oksida - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1248:2006, vključno s tehničnim popravkom 1:2007)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2495:2000
angleško: Iron blue pigments - Specifications and methods of test (ISO 2495:1995)
slovensko: Modri trdni pigmenti - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 2495:1995)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3549:2002
angleško: Zinc dust pigments for paints - Specifications and test methods (ISO 3549:1995)
slovensko: Cinkovi pigmenti v prahu za barve - Specifikacije in preskusne metode (ISO 3549:1995)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 591-1:2000
angleško: Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and methods of test (ISO 591-1:2000)
slovensko: Pigmenti titanovega dioksida za barve - 1. del: Specifikacije in metode preskušanja (ISO 591-1:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7579:2009
angleško: Dyestuffs - Determination of solubility in organic solvents - Gravimetric and photometric methods (ISO 7579:2009)
slovensko: Barvila - Ugotavljanje topnosti v organskih topilih - Gravimetrijska in fotometrijska metoda (ISO 7579:2009)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.30 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-1:2017
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 1: Comparison of colour of pigments (ISO 787-1:1982)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 1. del: Primerjava barve pigmentov (ISO 787-1:1982)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-2:2021
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C (ISO 787-2:2021)
slovensko: Splošne preskusne metode za pigmente in polnila - 2. del: Določevanje snovi, hlapnih pri 105 °C (ISO 787-2:2021)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-3:2000
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 3: Determination of matter soluble in water - Hot extraction method (ISO 787-3:2000)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 3. del: Določevanje snovi, topnih v vodi - Metoda vroče ekstrakcije (ISO 787-3:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-4:2017
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract (ISO 787-4:1981)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 4. del: Določevanje kislosti ali bazičnosti vodnega ekstrakta (ISO 787-4:1981)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-5:1995
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 5: Determination of oil absorption value (ISO 787-5:1980)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 5. del: Določanje oljnega števila (ISO 787-5:1980)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-7:2009
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 7: Determination of residue on sieve - Water method - Manual procedure (ISO 787-7:2009)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 7. del: Določanje ostanka na situ - Metoda z vodo - Ročni postopek (ISO 787-7:2009)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-8:2000
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 8: Determination of matter soluble in water - Cold extraction method (ISO 787-8:2000)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 8. del: Določevanje snovi, topnih v vodi - Hladna ekstrakcijska metoda (ISO 787-8:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-9:2019
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension (ISO 787-9:2019)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 9. del: Določevanje pH vrednosti vodnih suspenzij (ISO 787-9:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10601:2008
angleško: Micaceous iron oxide pigments for paints - Specifications and test methods (ISO 10601:2007)
slovensko: Sljudasti pigmenti železovega oksida za barve - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 10601:2007)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12878:2014
angleško: Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test
slovensko: Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna - Specifikacije in metode preskušanja
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 91.100.10 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21683:2020
angleško: Pigments and extenders - Determination of experimentally simulated nano-object release from paints, varnishes and pigmented plastics (ISO 21683:2019)
slovensko: Pigmenti in polnila - Določanje eksperimentalno simuliranega sproščanja nanopredmetov, prisotnih v barvah, lakih in pigmentiranih plastičnih materialih (ISO 21683:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-1:2020
angleško: Extenders - Specifications and methods of test - Part 1: Introduction and general test methods (ISO 3262-1:2020)
slovensko: Polnila - Specifikacije in preskusne metode - 1. del: Uvod in splošne preskusne metode (ISO 3262-1:2020)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-2:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 2: Baryte (natural barium sulfate) (ISO 3262-2:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 2. del: Barit (naravni barijev sulfat) (ISO 3262-2:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-3:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 3: Blanc fixe (ISO 3262-3:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 3. del: Pobelitev (ISO 3262-3:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-4:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 4: Whiting (ISO 3262-4:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 4. del: Belilo (ISO 3262-4:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-5:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 5: Natural crystalline calcium carbonate (ISO 3262-5:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 5. del: Naravni kristalinični kalcijev karbonat (ISO 3262-5:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-6:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 6: Precipitated calcium carbonate (ISO 3262-6:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 6. del: Oborjeni kalcijev karbonat (ISO 3262-6:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-7:1998
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 7: Dolomite (ISO 3262-7:1998)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 7. del: Dolomit (ISO 3262-7:1998)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3262-8:1999
angleško: Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 8: Natural clay (ISO 3262-8:1999)
slovensko: Polnila za barve - Specifikacije in metode preskušanja - 8. del: Naravni klej (ISO 3262-8:1999)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi