ICS: 77.120 - Neželezne kovine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 331
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 196:1995
angleško: Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress - Mercury(I) nitrate test (ISO 196:1978)
slovensko: Gneteni baker in bakrove zlitine - Ugotavljanje zaostalih napetosti - Preskus z živosrebrovim(I) nitratom (ISO 196:1978)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 575:1995
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Predzlitine, izdelane s taljenjem - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 577:1995
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Liquid metal - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Staljeni aluminij - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1173:2008
angleško: Copper and copper alloys - Material condition designation
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Stanje materiala in označevanje
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1179:2003
angleško: Zinc an zinc alloys - Primary zinc
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Primarni cink
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1412:2016
angleško: Copper and copper alloys - European numbering system
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Evropski številčni sistem označevanja
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1655:1997
angleško: Copper and copper alloys - Declarations of conformity
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Izjave o skladnosti
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1774:1997
angleško: Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Zlitine za livarske namene - Ingoti in taline
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.60 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1981:2003
angleško: Copper and copper alloys - Master alloys
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Predzlitine
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2085:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO 2085:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Kontrola zveznosti tanke anodizirane plasti - Preskus z bakrovim sulfatom (ISO 2085:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2106:2020
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje mase na enoto površine (površinska gostota) anodno oksidiranih prevlek - Gravimetrijska metoda (ISO 2106:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2128:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam microscope (ISO 2128:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje debeline anodno oksidiranih prevlek - Neporušitveno merjenje z interferenčnim mikroskopom (ISO 2128:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2143:2017
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena izgube moči absorbirnosti anodno oksidiranih prevlek po tesnjenju por - Kapljični preskus z barvilom ob predhodni kislinski obdelavi (ISO 2143:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2376:2019
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of breakdown voltage and withstand voltage (ISO 2376:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje električne prebojne napetosti (ISO 2376:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2400:2019
angleško: Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy Ni-P96-HT - Cold drawn and precipitation treated - Wires D ≤ 10 mm
slovensko: Aeronavtika - Toplotnoodporne zlitine na nikljevi osnovi Ni-P96-HT - Hladno vlečene in izločevalno utrjene - Žice D ≤ 10 mm
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.120.40 49.025.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2624:1995
angleško: Copper and copper alloys - Estimation of average grain size (ISO 2624:1990)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Ocena povprečne velikosti zrn (ISO 2624:1990)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2626:1995
angleško: Copper - Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)
slovensko: Baker - Preskus vodikove krhkosti (ISO 2626:1973)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2931:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO 2931:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevanje kakovosti tesnjenih anodno oksidiranih prevlek z meritvijo admitance (ISO 2931:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3210:2017
angleško: AAnodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah (ISO 3210:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3211:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO 3211:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevanje odpornosti anodiziranih plasti proti razpokanju zaradi deformacije (ISO 3211:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4381:2011
angleško: Plain bearings - Tin casting alloys for multilayer plain bearings
slovensko: Drsni ležaji - Svinčeve in kositrove zlitine za večslojne drsne ležaje
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 77.120.60 21.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 611-1:1995
angleško: Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 1: Pewter
slovensko: Kositer in kositrove zlitine - Kositer-antimonove zlitine in izdelki iz njih - 1. del: Kositer-antimonove zlitine
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6351:1985
angleško: Nickel -- Determination of silver, bismuth, cadmium, cobalt, copper, iron, manganese, lead and zinc contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Nikelj - Ugotavljanje deleža srebra, bizmuta, kadmija, kobalta, bakra, železa, mangana, svinca in cinka - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6581:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings (ISO 6581:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Primerjalno ugotavljanje obstojnosti barvnih anodno oksidiranih prevlek pri ultravijolični svetlobi in toploti (ISO 6581:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6719:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z napravami z integriranimi kroglicami (ISO 6719:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi