ICS: 27.190 - Biološki viri in drugi alternativni viri energije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 36
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16807:2016
angleško: Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Kriteriji in zahteve za biomaziva in maziva na biološki osnovi
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17238:2018
angleško: Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria
slovensko: Predlagane mejne vrednosti za onesnaževala v biometanu na podlagi meril zdravstvene presoje
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 27.190 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17628:2015
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geothermal testing - Determination of thermal conductivity of soil and rock using a borehole heat exchanger (ISO 17628:2015)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotermalno preskušanje - Ugotavljanje toplotne prevodnosti zemlje in skal z uporabo vrtine toplote (ISO 17628:2015)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21644:2021
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content (ISO 21644:2021)
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje biomase (ISO 21644:2021)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 13273-2:2016
angleško: Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources (ISO/IEC 13273-2:2015)
slovensko: Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 2. del: Obnovljivi energijski viri (ISO/IEC 13273-2:2015)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 27.190 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16214-2:2020
angleško: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance
slovensko: Merila trajnostnosti za proizvodnjo biogoriv in biotekočin za uporabo v energetiki - Načela, merila, kazalniki in preskuševalniki - 2. del: Ugotavljanje skladnosti, vključno s postopki nadzora in masne bilance
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16723-1:2016
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 1. del: Specifikacije za biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-1
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 1: General introduction to rural electrification
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 1. del: Splošni uvod v elektrifikacijo podeželja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-2
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 2. del: Od zahtev do niza sistemov elektrifikacije
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-3
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 3: Project development and management
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 3. del: Razvoj in vodenje projekta
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 03.100.40 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-4
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 4: System selection and design
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 4. del: Izbira sistema in zasnova
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-5
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 5: Protection against electrical hazards
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 5. del: Zaščita pred električnimi nevarnostmi
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-6
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 6: Acceptance, operation, maintenance and replacement
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 6. del: Prevzem, delovanje, vzdrževanje in zamenjava
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-7
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7: Generators
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7. del: Generatorji
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-7-1
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-1: Generators - Photovoltaic arrays
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7-1. del: Generatorji - Fotonapetostni nizi
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 29.160.20 27.190 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-7-3
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification systems
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7-3. del: Generatorski sklopi - Izbira generatoskih sklopov za sisteme elektrifikacije podeželja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 29.160.40 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-8-1
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 8-1: Selection of batteries and battery management systems for stand-alone electrification systems - Specific case of automotive flooded lead-acid batteries available in developing countries
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 8-1. del: Izbira akumulatorjev in sistemov upravljanja akumulatorjev za samostojne sisteme elektrifikacije - Posebni primer za avtomobilske mokre svinčeno-kislinske akumulatorje, ki so na voljo v deželah v razvoju
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 29.220.20 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-1
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-1: Micropower systems
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-1. del: Mikro napajalni sistemi
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-2
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-2: Microgrids
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-2. del: Mikro omrežja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-3
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-3: Integrated system - User interface
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-3. del: integrirani sistem - Uporabniški vmesnik
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-4
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-4: Integrated system - Userinstallation
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-4. del: Integrirani sistem - Uporabniška inštalacija
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-5
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-5: Integrated system - Selection of portable PV lanterns for rural electrification projects
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-5. del: Integrirani sistem - Uporaba prenosnih PV svetilk za projekte elektrifikacije podeželja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-9-6
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-6: Integrated system - Selection of Photovoltaic Individual Electrification Systems (PV-IES)
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 9-6. del: Integrirani sistem - Izbira sistema individualne fotonapetostne elektrifikacije (PV-IES)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.190 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-12-1
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 12-1: Selection of self-ballasted lamps (CFL) for rural electrification systems and recommendations for household lighting equipment
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 12-1. del: Izbira sijalk z lastno dušilko (CFL) za sisteme elektrifikacije podeželja in priporočila za izvedbo osvetlitve v gospodinjstvih
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 29.140.30 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16214-1:2012+A1:2019
angleško: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
slovensko: Trajnostna merila za proizvodnjo biogoriv in biotekočin za energijsko uporabo - Načela, merila, kazalniki in preskuševalniki - 1. del: Terminologija
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 27.190 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi