ICS: 81 - STEKLARSKA IN KERAMIČNA INDUSTRIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 498
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 356:1999
angleško: Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
slovensko: Steklo v stavbah - Varnostno steklo - Preskušanje in klasifikacija obstojnosti na udarec z roko
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 410:2011
angleško: Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 673:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 674:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda z vročo ploščo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 675:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda toplotnega pretoka
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1006:2009
angleško: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the selection of test pieces for the evaluation of properties
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Navodilo za izbiro vzorcev pri vrednotenju lastnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1063:1999
angleško: Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
slovensko: Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Barvna stekla in leče za železniške svetlobne signale in signale na nivojskih prehodih - Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.027)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 93.100 81.040.01
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1217:1997
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for water absorption of ceramic articles
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Preskusne metode ugotavljanja absorpcije vode keramičnih predmetov
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 81.060.20 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1389:2003
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties - Determination of density and apparent porosity
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Keramični kompoziti – Fizikalne lastnosti - Določanje gostote in navidezne poroznosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1595:1997
angleško: Pressure equipment made from borosilicate glass 3.3 - General rules for design, manufacture and testing
slovensko: Pressure equipment made from borosilicate glass 3.3 - General rules for design, manufacture and testing
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 81.040.30 71.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1893:2008
angleško: Refractory products - Determination of refractoriness under load - Differential method with rising temperature (ISO 1893:2007)
slovensko: Ognjevzdržni izdelki - Ugotavljanje ognjevzdržnosti pod obremenitvijo - Diferenčna metoda z naraščajočo temperaturo (ISO 1893:2007)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1894:2005
angleško: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of shear strength by compression loading of notched specimens
slovensko: Sodobna tehnična keramika – Mehanske lastnosti keramičnih kompozitov pri visoki temperaturi v pogojih inertne atmosfere – Ugotavljanje strižne trdnosti s tlačno obremenitvijo zarezanih preskušancev
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4790:1992
angleško: Glass-to-glass sealings -- Determination of stresses
slovensko: Tesnjenje steklo-steklo - Določanje preobremenitve
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 81.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-2:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-3:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Polished wired glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-4:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Drawn sheet glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-5:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-6:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-7:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-9:2004
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko: Steklo v stavbah - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 9. del Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 623-1:2006
angleško: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Splošne in strukturne lastnosti - 1. del: Ugotavljanje prisotnosti napak z uporabo barvil
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 623-2:1993
angleško: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 2: Determination of density and porosity
slovensko: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 2: Determination of density and porosity
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 623-4:2004
angleško: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 4: Determination of surface roughness
slovensko: Sodobna tehnična keramika – Monolitna keramika – Splošne in strukturne lastnosti – 4. del: Ugotavljanje površinske hrapavosti
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6414:2020
angleško: Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware (ISO 6414:2020)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Tehnične risbe za steklenino (ISO 6414:2020)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 81.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi