ICS: 17.040 - Linearne in kotne meritve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 351
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1:2016
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Standard reference temperature for the specification of geometrical and dimensional properties (ISO 1:2016)
slovensko: Specifikacije geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Standardna referenčna temperatura za specifikacijo geometrijskih in dimenzijskih lastnosti (ISO 1:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 463:2006
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka – Merilni instrumenti za merjenje dolžin – Konstrukcijske in merilne značilnosti mehanskih merilnih instrumentov (ISO 463:2006)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1101:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1119:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and taper angles (ISO 1119:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Vrste konusov in njihovi koti (ISO 1119:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1302:2002
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Označevanje površinskih tekstur v tehniški delavniški dokumentaciji izdelka (ISO 1302:2002)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.110 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1370:2011
angleško: Founding - Examination of surface condition
slovensko: Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1502:1996
angleško: ISO general-purpose metric screw threads -- Gauges and gauging
slovensko: Metrski navoj ISO za splošno uporabo - Mere in merjenje
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.040.10 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1660:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2178:2016
angleško: Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2178:2016)
slovensko: Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.50 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2361:1995
angleško: Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2361:1982)
slovensko: Galvansko nanašanje niklja na magnetne in nemagnetne podlage - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2361:1982)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2692:2021
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2021)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tolerance geometrijskih veličin - Zahteva po maksimalnem materialu, zahteva po minimalnem materialu in zahteva po usklajenosti materialov (ISO 2692:2021)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-1:2010
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:2010)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-2:2010
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Sistem ISO za tolerance dolžinskih mer - 2. del: Preglednice standardnih toleranc in mejnih odstopkov za luknje in gredi (ISO 286-2:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3040:2016
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2016)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Konusi (ISO 3040:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3274:1997
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
slovensko: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3274:1996
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Nominal characteristics of contact (stylus) instruments
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Imenske značilnosti kontaktnih instrumentov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3497:2000
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods (ISO 3497:2000)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Rentgenska spektrometrijska metoda (ISO 3497:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.040.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3611:2010
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics (ISO 3611:2010)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Instrumenti za merjenje dimenzij - Mikrometri za zunanje meritve: konstrukcijske in meroslovne značilnostii (ISO 3611:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3650:1998
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
slovensko: Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3650:1998
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) -- Length standards -- Gauge blocks
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Dolžinski standardi - Merilne kladice
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3868:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO 3868:1976)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje debelin prevleke – Interferometrijska metoda z več snopi po Fizeauju (ISO 3868:1976)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3882:2003
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness (ISO 3882:2003)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Pregled metod za merjenje debeline (ISO 3882:2003)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4287:1998
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Poimenovanja, definicije in parametri teksture površine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 01.040.17 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4288:1997
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Pravila in postopki za ocenitev teksture površine (ISO 4288:1996)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4291:1985
angleško: Methods for the assessement of departure from roundness -- Measurement of variations in radius
slovensko: Metode za ugotavljanje odstopka od krožnosti – Meritev sprememb polmera
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi