ICS: 01 - SPLOŠNO. TERMINOLOGIJA. STANDARDIZACIJA. DOKUMENTACIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 429
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-5:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 5: Semiconductors and electron tubes
slovensko: Grafični simboli za sheme - 5. del: Polprevodniki in elektronske cevi (IEC 60617-5:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 31.080.01 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-9:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 9: Telecommunications: Switching and peripheral equipment
slovensko: Grafični znaki za sheme - 9. del: Komunikacije in periferne naprave (IEC 60617-9:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 33.020 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-10:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 10: Telecommunications: Transmission
slovensko: Grafični simboli za sheme - 10. del: Telekomunikacije: Prenos (IEC 60617-10:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 33.020 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-12:1998
angleško: Graphical symbols for diagrams - Part 12: Binary logic elements (IEC 60617-12:1997)
slovensko: Grafični znaki za načrte 12. del: Binarni logični elementi (IEC 60617-12:1997)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-T: 165.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-726
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 726: Prenosni vodi in valovodi
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.10 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-731
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
slovensko: International electrotechnical vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.180.01 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-R: 145.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-4-1 Ed. 1.0
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-T: 165.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4:1997
angleško: Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko: Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9:1995
angleško: Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
slovensko: Informatika in dokumentacija – Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake – Slovanski in neslovanski jeziki
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18:1981
angleško: Documentation -- Contents list of periodicals
slovensko: Dokumentacija - Kazala periodike
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC Guide 99:2007
angleško: International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
slovensko: Mednarodni slovar za meroslovje - Osnovni in splošni koncepti ter z njimi povezani izrazi (VIM)
TC: REM - Referenčni materiali ICS: 17.020 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški in francoski jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SR: 183.70 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 132:1998
angleško: Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Definicije izrazov in piktogrami
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 134:1998
angleško: Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 135:1998
angleško: Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 214:1976
angleško: Documentation -- Abstracts for publications and documentation
slovensko: Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 215:1986
angleško: Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 233:1984
angleško: Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
slovensko: Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 235:2001
angleško: Wallcoverings - Vocabulary and symbols
slovensko: Stenske obloge – Slovar izrazov in simbolov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.180 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 259:1984
angleško: Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
slovensko: Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 472:1994
angleško: Pressure gauges - Vocabulary
slovensko: Pressure gauges - Vocabulary
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 01.040.17 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 561:1989
angleško: Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 832:1994
angleško: Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
slovensko: Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški in francoski jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 843:1997
angleško: Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
slovensko: Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi