ICS: 25.220 - Površinska obdelava in prevleke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 423
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi (panožna oznaka TS-Z a3.034)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.220.40 93.100
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1456:2009
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium (ISO 1456:2009)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Galvanske prevleke niklja, nikelj-kroma, baker-niklja in baker-nikelj-kroma (ISO 1456:2009)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1460:1994
angleško: Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass per unit area (ISO 1460:1992)
slovensko: Kovinske prevleke - Prevleke na železnem materialu, nanesene z vročim pocinkanjem - Gravimetrijski postopki za ugotavljanje mase nanosa na enoto površine (ISO 1460:1992)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1461:2009
angleško: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)
slovensko: Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1461:2009)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1463:2004
angleško: Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method (ISO 1463:2003)
slovensko: Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - Mikroskopska metoda (ISO 1463:2003)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2064:2000
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness (ISO 2064:1996)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v zvezi z meritvami debeline (ISO 2064:1996)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2080:2009
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2008)
slovensko: Protikorozijska zaščita kovin in zlitin - Kovinske in druge anorganske prevleke, površinska obdelava - Slovar (ISO 2080:2008)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški in francoski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2106:2011
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2011)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje mase na enoto površine (površinska gostota) anodno oksidiranih prevlek - Gravimetrijska metoda (ISO 2106:2011)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2128:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam microscope (ISO 2128:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje debeline anodno oksidiranih prevlek - Neporušitveno merjenje z interferenčnim mikroskopom (ISO 2128:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2177:2004
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric method by anodic dissolution (ISO 2177:2003)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Kulometrična metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177:2003)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2361:1995
angleško: Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2361:1982)
slovensko: Galvansko nanašanje niklja na magnetne in nemagnetne podlage - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2361:1982)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3497:2000
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods (ISO 3497:2000)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Rentgenska spektrometrijska metoda (ISO 3497:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.040.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3543:2000
angleško: Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method (ISO 3543:2000)
slovensko: Kovinske in nekovinske prevleke - Merjenje debeline - Metoda z beta povratnim sipanjem (ISO 3543:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3613:2010
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods (ISO 3613:2010)
slovensko: Protikorozijska zaščita kovin in zlitin - S kromanjem nanesene plasti na cinku, kadmiju, zlitinah aluminij-cink in cink-aluminij - Metode preskušanja (ISO 3613:2010)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3868:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO 3868:1976)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje debelin prevleke – Interferometrijska metoda z več snopi po Fizeauju (ISO 3868:1976)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3882:2003
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness (ISO 3882:2003)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Pregled metod za merjenje debeline (ISO 3882:2003)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3892:2001
angleško: Conversion coatings on metallic materials - Determination of coating mass per unit area - Gravimetric methods (ISO 3892:2000)
slovensko: Reakcijske prevleke na kovinskih materialih - Ugotavljanje mase prevlek na enoto površine - Gravimetrijske metode (ISO 3892:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4516:2002
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop microhardness tests (ISO 4516:2002)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Preskusi mikrotrdote po Vickersu in Knoopu (ISO 4516:2002)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4518:1995
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method (ISO 4518:1980)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Profilometrijska metoda (ISO 4518:1980)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4520:1981
angleško: Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings
slovensko: S kromatenjem nanesene plasti na galvanskih prevlekah cinka in kadmija
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4521:2008
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes - Specification and test methods (ISO 4521:2008)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Galvanske prevleke srebra in srebrovih zlitin za tehnične namene - Specifikacija in preskusne metode (ISO 4521:2008)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4526:2004
angleško: Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel for engineering purposes (ISO 4526:2004)
slovensko: Kovinske prevleke – Galvanske prevleke niklja za tehnično uporabo (ISO 4256:2004)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4534:2010
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Determination of fluidity behaviour - Fusion flow test (ISO 4534:2010)
slovensko: Steklasti in keramični emajli za aluminij - Ugotavljanje tekočnosti - Preskus toka taline (ISO 4534:2010)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4536:1995
angleško: Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test (SD test) (ISO 4536:1985)
slovensko: Kovinske in anorganske prevleke na kovinskih podlagah - Korozijski preskus s slanimi kapljicami (ISO 4536:1985)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4538:1995
angleško: Metallic coatings - Thioacetamide corrosion test (TAA test) (ISO 4538:1978)
slovensko: Kovinske prevleke - Korozijski preskus s tioacetamidom (preskus TAA) (ISO 4538:1978)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi