ICS: 67.020 - Procesi v živilski industriji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15593:2008
angleško: Packaging - Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs - Requirements
slovensko: Embalaža - Obvladovanje higiene v proizvodnji embalaže za živila - Zahteve
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 67.020 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17919:2013
angleško: Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Polimerazna verižna reakcija (PCR) za ugotavljanje prisotnosti patogenih mikroorganizmov v živilih - Ugotavljanje prisotnosti klostridijev, ki tvorijo botulinusne nevrotoksine tipov A, B, E in F (ISO/TS 17919:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.020 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22000:2018
angleško: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22003:2013
angleško: Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za organe, ki izvajajo presoje in certificiranje sistemov vodenja varnosti živil
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 22006:2009
angleško: Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo ISO 9001:2008 v proizvodnji pridelkov
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 34700:2016
angleško: Animal welfare management -- General requirements and guidance for organizations in the food supply chain
slovensko: Upravljanje za dobrobit živali - Splošne zahteve in smernice za organizacije v verigi preskrbe s hrano
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22002-1:2009
angleško: Prerequisite programmes on food safety -- Part 1: Food manufacturing
slovensko: Prerekvizitni programi za varnost živil - 1. del: Proizvodnja živil
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22002-2:2013
angleško: Prerequisite programmes on food safety -- Part 2: Catering
slovensko: Prerekvizitni programi za varnost živil - 2. del: Katering
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.020 03.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15161:2001
angleško: Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry
slovensko: Smernice za uporabo ISO 9001:2000 v industriji hrane in pijače
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020 03.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2003
Razveljavitev: 01-jun-2011
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22000:2005
angleško: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2005)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2005
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22003:2007
angleško: Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za organe, ki izvajajo presoje in certificiranje sistemov vodenja varnosti živil
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020 03.120.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22004:2005
angleško: Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Smernice za uporabo ISO 22000:2005
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 22004:2014
angleško: Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Smernice za uporabo ISO 22000
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Razveljavitev: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22000:2005/AC:2006
angleško: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005/Cor.1:2006)
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2005/Cor.1:2006)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2006
Razveljavitev: 01-sep-2018
francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi