ICS: 13.020 - Varstvo okolja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO Guide 64:2008
angleško: Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko: Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 109
angleško: Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko: Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 113
angleško: Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko: Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.30 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 114
angleško: Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko: Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12340:1996
angleško: Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
slovensko: Embalaža - Priporočila za vodenje bilance analize življenjskega kroga sistemov pakiranja
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.60 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13080:2002
angleško: Agricultural machinery - Manure spreaders - Environmental protection - Requirements and test methods
slovensko: Kmetijski stroji – Trosilnik hlevskega gnoja – Varovanje okolja – Zahteve in preskusne metode
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.99 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13193:2000
angleško: Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko: Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13406:2002
angleško: Agricultural machinery - Slurry tankers and spreading devices - Environmental protection - Requirements and test methods for the spreading precision
slovensko: Kmetijski stroji – Cisterne za gnojevko in naprave za razdeljevanje gnojevke – Varovanje okolja – Zahteve in preskusne metode pri preskusu natančnosti odmerka
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.99 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13910:2010
angleško: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
slovensko: Embalaža - Poročilo o merilih in metodologijah za analizo življenjskega cikla embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14001:2015
angleško: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14004:2016
angleško: Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14005:2019
angleško: Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO14005:2019)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za prilagodljiv pristop faznega uvajanja (ISO 14005:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14006:2020
angleško: Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za vpeljevanje ekološkega načrtovanja (ISO 14006:2020)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14007:2020
angleško: Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits (ISO 14007:2019)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Smernice za ugotavljanje okoljskih stroškov in koristi (ISO 14007:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14008:2020
angleško: Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects - Principles, requirements and guidelines (ISO 14008:2019)
slovensko: Denarno vrednotenje vplivov na okolje in povezanih okoljskih vidikov - Načela, zahteve in smernice (ISO 14008:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14015:2001
angleško: Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14015:2010
angleško: Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14020:2001
angleško: Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Splošna načela (ISO 14020:2000)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14021:2016
angleško: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO14021:2016)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14024:2000
angleško: Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:1999)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko označevanje I. vrste - Načela in postopki (ISO 14024:1999)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14024:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko označevanje I. vrste - Načela in postopki (ISO 14024:2018)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 5020 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14025:2010
angleško: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljske deklaracije tipa III - Načela in postopki (ISO 14025:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14026:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information (ISO 14026:2017)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) - Dopolnilo A1 (ISO 14021:1999/Amd 1:2011)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 14027:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Development of product category rules (ISO/TS 14027:2017)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Razvoj pravil za kategorije proizvodov (ISO/TS 14027:2017)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14031:2021
angleško: Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
slovensko: Ravnanje z okoljem - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem - Smernice (ISO 14031:2021)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi