ICS: 29.160 - Rotacijski stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 193
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-1:2010
angleško: Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance (IEC 60034-1:2010, modified)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti (IEC 60034-1:2010, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2010)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019/AC:2019-04
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B - Popravek AC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1680:2013
angleško: Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013)
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za merjenje hrupa v zraku, ki ga povzročajo električni rotirajoči stroji (ISO 1680:2013)
TC: AKU - Akustika ICS: 29.160.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50347:2001
angleško: General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
slovensko: General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50438:2013
angleško: Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60276:1996
angleško: Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings
slovensko: Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings (IEC 60276:1968 +A1:1987) )
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.10 29.100.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60276:2019
angleško: Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature (IEC 60276:2018)
slovensko: Ogljikove ščetke, držalo ščetk, komutatorji in drsni obroči - Definicije in nomenklatura (IEC 60276:2018)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.10 29.100.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60624
angleško: Expression of the performance of pulse generators
slovensko: Izražanje lastnosti impulznih generatorjev
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.160.20 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60773:2021
angleško: Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes (IEC 60773:2021)
slovensko: Električni rotacijski stroji - Preskusne metode in aparati za merjenje obratovalnih lastnosti ščetk (IEC 60773:2021)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 60778:2004
angleško: Brush-holders for slip-rings group R - Type RA
slovensko: Krtačna držala za drsne obroče skupine R – Tip RA (IEC/TR 60778:1984)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61204:1995
angleško: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics
slovensko: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics and safety requirements (IEC 61204:1993)
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.160.40 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61377:2016
angleško: Railway applications - Rolling stock - Combined-testing of motors and their control system
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Kombinirano preskušanje motorjev in njihovega krmiljenja
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01 29.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-7:2017
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 7: Technical declarations for specification and design
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 7. del: Tehnični podatki za načrtovanje in konstruiranje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-8:2016
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-9:2017
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020 17.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29461-1:2021
angleško: Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Static filter elements (ISO 29461-1:2021)
slovensko: Zračni filtrski sistemi rotacijskih strojev - Preskusne metode - 1. del: Statični filtrski elementi (ISO 29461-1:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50549-1:2015
angleško: Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 1: Connection to the LV distribution system
slovensko: Zahteve za priklop generatorjev za toke nad 16 A na fazo – 1. del: Priklop na nizkonapetostni distribucijski sistem
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.160.20 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50549-2:2015
angleško: Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 2: Connection to the MV distribution system
slovensko: Zahteve za priklop generatorjev za toke nad 16 A na fazo - 2. del: Priklop na srednjenapetostni distribucijski sistem
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.160.20 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-2:2019
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 2. del: Vezava s srednjenapetostnim razdelilnim omrežjem do vključno tipa B
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50598-1:2014
angleško: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM)
slovensko: Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 1. del: Splošne zahteve za določitev standardov energijske učinkovitosti motorno gnane opreme z uporabo razširjenega proizvodnega pristopa (EPA) in polanalitičnega modela (SAM)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.160.30 31.020 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50598-3:2015
angleško: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
slovensko: Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 3. del: Kvantitativni pristop k okoljsko primerni zasnovi z ocenjevanjem življenjskega cikla, vključno s pravili za kategorijo proizvoda in vsebino okoljskih deklaracij
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.160.30 31.020 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-4:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.075 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-1:2017
angleško: Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
slovensko: Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-3:2008
angleško: Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
slovensko: Električni rotacijski stroji - 3. del: Posebne zahteve za sinhronske generatorje, ki jih poganjajo parne turbine ali plinske turbine (IEC 60034-3:2007)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 27.040 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi