ICS: 45.020 - Železniška tehnika na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 128
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50128:2011
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50129:2003
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.240.60 45.020
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2003
Razveljavitev: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-4-1:2018
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost (panožna oznaka TS-Z a3.121)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 13.100 33.060.20 45.020
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 33.060.20 45.020 13.100
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16587:2017
angleško: Railway Applications - Design for PRM Use - Requirements on Obstacle Free Routes for Infrastructure
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Zahteve za infrastrukturo brez ovir na poti
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16978:2016
angleško: Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects
slovensko: Železniške naprave - Infrastruktura - Pregled posameznih okvar
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 93.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17168:2021
angleško: Railway applications - Platform barrier systems
slovensko: Železniške naprave - Ploščad pregradnih sistemov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 93.100 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50129:2018
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50159:2010
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Varnostna komunikacija v prenosnih sistemih
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50405:2006
angleško: Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for carbon contact strips
slovensko: Železniške naprave - Sistemi zajema toka - Odjemniki toka, preskusne metode za ogljene kontaktne drsnike
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50405:2015
angleško: Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Odjemniki toka, preskusne metode za kontaktne drsnike
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50451:2007
angleško: Railway applications - Systematic allocation of safety integrity requirements
slovensko: Železniške naprave – Sistematična razporeditev zahtev varnostne integritete
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50488:2006
angleško: Railway applications - Safety measures for the personnel working on or near overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Varnostni ukrepi za osebje, ki dela na nadzemnem vodu, ali v njegovi bližini
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50488:2021
angleško: Railway applications - Fixed Installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Električni zaščitni ukrepi za delo na nadzemnem vodu ali v njegovi bližini in/ali njegovem pripadajočem povratnem tokokrogu
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50500:2008
angleško: Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure
slovensko: Merilni postopki nivojev magnetnih polj, ki jih generirajo električni aparati v železniškem okolju glede na izpostavljenost človeka
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50511:2007
angleško: Railway applications - Communications, signalling and processing systems - ERTMS/ETCS - External signalling for lines equipped with ERTMS/ETCS Level 2
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi – ERTMS/ETCS – Progovna signalizacija za proge opremljene z ERTMS/ETCS 2. nivojem
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.240.60 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50578:2013
angleško: Railways applications - Direct current signalling relays
slovensko: Železniške naprave - Enosmerni signalni releji
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.120.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50610:2014
angleško: Railway applications - Train Modes functional interface specification
slovensko: Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika za vrste železniškega prevoza
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50624:2014
angleško: Railway applications - Functional Interface Specification - Pantograph System
slovensko: Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika - Pantografski sistem
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.200 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50668:2019
angleško: Railway applications - Signalling and control systems for non UGTMS Urban Rail systems
slovensko: Železniške naprave - Signalni in kontrolni sistemi za urbane železniške sisteme, ki niso v sistemu UGTMS
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50701:2021
angleško: Railway applications - Cybersecurity
slovensko: Železniške naprave - Kibernetska varnost
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.030 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62267:2009
angleško: Railway applications - Automated urban guided transport (AUGT) - Safety requirements (IEC 62267:2009)
slovensko: Železniške naprave - Avtomatsko vodeni urbani transport (AUGT) - Varnostne zahteve (IEC 62267:2009)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-1:2004
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 1: General Principles
slovensko: Tehnično risanje – Železniške naprave – 1. del: Osnovna načela
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-2:2004
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko: Tehnično risanje – Železniške naprave – 2. del: Kosovnice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi