ICS: 11.180 - Pripomočki za invalide in funkcionalno ovirane osebe

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 135
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tactile Walking Surface Indicators (TWSIs) for Blind and Partially Sighted
slovensko: Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.010.99 11.180.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1985:1998
angleško: Walking aids - General requirements and test methods
slovensko: Pripomočki za hojo - Splošne zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-40:2020
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 11.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-41:2010
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 11.180.10 91.140.90
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9999:2016
angleško: Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2016)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.040.11 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10535:2006
angleško: Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods (ISO 10535:2006)
slovensko: Dvigala za prestavljanje invalidnih oseb - Zahteve in preskusne metode (ISO 10535:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11683:1997
angleško: Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements (ISO 11683:1997)
slovensko: Embalaža - Otipni opozorilni znaki - Zahteve (ISO 11683:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.180.30 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12182:2012
angleško: Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Splošne zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12183:2014
angleško: Manual wheelchairs - Requirements and test methods
slovensko: Invalidski vozički z ročnim upravljanjem - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12184:2014
angleško: Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
slovensko: Invalidski vozički na električni pogon, skuterji in njihovi polnilniki - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14391:2004
angleško: Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger
slovensko: Embalaža - Aluminijaste tube - Otipni opozorilni znaki
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 77.150.10 55.120 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15209:2008
angleško: Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone
slovensko: Otipni indikatorji tlakovane površine iz betona, opeke in kamna
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.10 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15621:2017
angleško: Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - General guidelines on evaluation (ISO 15621:2017)
slovensko: Absorbenti za urin in/ali blato v pripomočkih za inkontinenco - Splošne smernice za ovrednotenje (ISO 15621:2017)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15753:2008
angleško: Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people
slovensko: Embalaža - Navodila za uporabo zdravil - Braillova pisava in drugi formati za slabovidne
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.120.10 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15894:2009
angleško: Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers
slovensko: Stavbno okovje - Vodila vrat, ki jih uporabljajo otroci, starejši, invalidi in drugi funkcionalno ovirani ljudje doma in v javnih stavbah - Vodilo za označevanje
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 11.180.01 91.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15913:2009
angleško: Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.200.10 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16021:2000
angleško: Urine-absorbing aids - Basic principles for evaluation of single-use adult-incontinence-absorbing aids from the perspective of users and caregivers (ISO 16021:2000)
slovensko: Pripomočki za absorpcijo urina - Temeljna načela za ovrednotenje absorpcijskih pripomočkov za enkratno uporabo za odrasle, ki ne morejo zadrževati blata ali vode, z vidika uporabnikov in negovalcev
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16201:2006
angleško: Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Okoliški pregled sistemov za dnevno življenje (ISO 16201:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16427:2013
angleško: Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Javni prevoz - Potovalne informacije za slabovidne (TI-VIP)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 16520:2012
angleško: Guide dog mobility instructor - Competences
slovensko: Inštruktor mobilnosti psov vodnikov - Kompetence
TC: IPV - Psi pomočniki ICS: 11.180.99 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16587:2017
angleško: Railway Applications - Design for PRM Use - Requirements on Obstacle Free Routes for Infrastructure
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Zahteve za infrastrukturo brez ovir na poti
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17351:2014
angleško: Packaging - Braille on packaging for medicinal products (ISO 17351:2013)
slovensko: Embalaža - Braillova pisava na embalaži za zdravila (ISO 17351:2013)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.180.30 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21388:2021
angleško: Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)
slovensko: Akustika - Vodenje ustreznosti slušnih pripomočkov (ISO 21388:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 11.180.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21542:2011
angleško: Building construction - Accessibility and usability of the built environment
slovensko: Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 11.180.01 91.060.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21802:2021
angleško: Assistive products - Guidelines on cognitive accessibility - Daily time management (ISO 21802:2019)
slovensko: Tehnični pripomočki - Smernice za kognitivno dostopnost - Dnevno upravljanje časa (ISO 21802:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi