ICS: 97.040 - Kuhinjska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 484:2019
angleško: Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use
slovensko: Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Prostostoječi kuhalniki, vključno z žarom za zunanjo uporabo
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 497:1997
angleško: Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use
slovensko: Specifikacija za plinske aparate na utekočinjen naftni plin - Večnamenski kuhalni aparati za zunanjo uporabo
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 498:2012
angleško: Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included
slovensko: Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Žari za uporabo na prostem, vključno z žari s ploščo
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 732:1998
angleško: Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators
slovensko: Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Absorpcijski hladilniki
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1116:2018
angleško: Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
slovensko: Pohištvo - Kuhinjsko pohištvo - Koordinacijske mere za kuhinjsko pohištvo in kuhinjske aparate
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1673:2020
angleško: Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements
slovensko: Stroji za predelavo hrane - Peči z vrtljivim vozičkom - Varnostne in higienske zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.040.20 67.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1900:1998
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Nekovinski namizni pribor - Terminologija
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 203-1:2014
angleško: Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
slovensko: Plinske naprave za gostinstvo - 1. del: Splošna varnostna pravila
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 30-1-2:2012
angleško: Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-2: Appliances having forced-convection ovens and/or grills
slovensko: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo - Varnost - 1-2. del: Aparati z ventilatorskimi pečicami in/ali žari
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 30-1-3:2003+A1:2006
angleško: Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate
slovensko: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo - 1-3. del: Varnost - Aparati s steklokeramično kuhalno ploščo (vključno z dopolnilom A1)
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 30-1-4:2012
angleško: Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-4: Appliances having one or more burners with an automatic burner control system
slovensko: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo - Varnost - 1-4. del: Aparati z enim ali več gorilniki z avtomatskim nadzorom gorilnikov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 30-2-1:2015
angleško: Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General
slovensko: Plinski gospodinjski aparati za kuhanje - 2-1. del: Smotrna raba energije - Splošno
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 30-2-2:1999
angleško: Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills
slovensko: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo – 2-2. del: Smotrna raba energije – Aparati z ventilatorskimi pečicami in/ali žari
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4531:2018
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2018)
slovensko: Steklasti in porcelanski emajli - Sproščanje iz emajliranih delcev v stiku z živili - Metode preskušanja in mejne vrednosti (ISO 4531:2018)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 97.040.60 67.250 25.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12778:2002
angleško: Cookware - Pressure cookers for domestic use
slovensko: Posoda za kuhanje – Posoda pod tlakom za domačo uporabo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13248:2002
angleško: Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods
slovensko: Posoda za kuhanje – Posoda za pripravo kave brez lastnega vira toplote – Definicije, zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13750:2002
angleško: Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods
slovensko: Vodni kotlički za domačo uporabo na štedilniku, kuhalniku ali peči – Zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13834:2020
angleško: Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens
slovensko: Posoda za kuhanje - Pekači za uporabo v klasičnih gospodinjskih pečicah
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14372:2004
angleško: Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests
slovensko: Izdelki za otroke –Jedilni pribor in posoda za hranjenje - Varnostne zahteve in preskusi
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.040.60 97.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14739:2004
angleško: Scheme for carrying out a risk assessment for flammable refrigerants in case of household refrigerators and freezers
slovensko: Shema za izvedbo ocene tveganja za vnetljiva hladila pri gospodinjskih hladilnikih in zamrzovalnikih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.040.30 71.100.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14749:2016
angleško: Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods
slovensko: Pohištvo - Shranjevalne enote za domačo uporabo in kuhinje ter kuhinjske delovne plošče - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.140 97.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14895:2016
angleško: Small craft - Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances (ISO 14895:2016)
slovensko: Mala plovila - Kuhalniki in grelne naprave na tekoče gorivo (ISO 14895:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.040.20 47.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14916:2005
angleško: Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)
slovensko: Gospodinjska posoda za kuhanje – Grafični simboli (piktogrami)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 01.080.20 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16889:2016
angleško: Food hygiene - Production and dispense of hot beverages from hot beverage appliances - Hygiene requirements, migration test
slovensko: Higiena živil - Priprava in dostava toplih napitkov iz naprav za tople napitke - Higienske zahteve, migracijski preskus
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 97.040.50 67.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17093:2018
angleško: Domestic appliances used for drinking water treatment not connected to water supply - Jug water filter systems - Safety and performance requirements, labeling and information to be supplied
slovensko: Gospodinjske naprave, ki se uporabljajo za čiščenje pitne vode in niso priključene na vodovodno omrežje - Sistemi za vodni filter jug - Varnostne zahteve za delovanje, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.040.99 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi