ICS: 97.130 - Oprema trgovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16838:2019
angleško: Refrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing
slovensko: Hladilne vitrine in skrinje za sladoled - Razvrščanje, zahteve, zmogljivost in preskus porabe energije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16902:2016
angleško: Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions
slovensko: Komercialni hladilniki pijač - Razvrstitev, zahteve in preskusni pogoji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17032:2018
angleško: Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions
slovensko: Hladilniki in zamrzovalne omare za poklicno uporabo - Razvrstitev, zahteve in preskusni pogoji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1929-1:1998
angleško: Basket trolleys - Part 1: Requirements and tests for basket trolleys with or without a child carrying facility
slovensko: Vozički s košaro - 1. del: Zahteve in preskusi za vozičke s košaro z otroškim sedežem ali brez njega
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 97.130.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1929-2:2004
angleško: Basket trolleys - Part 2: Requirements, tests and inspection for basket trolleys with or without a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors
slovensko: Vozički s košaro – 2. del: Zahteve, preskusi in nadzor za vozičke s košaro z otroškim sedežem ali brez njega, namenjene uporabi na tekočih trakovih za osebe (stezah)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 97.130.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1929-3:2005
angleško: Basket trolleys - Part 3: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility
slovensko: Vozički s košaro – 3. del: Zahteve in preskusi za vozičke s košaro z dodatnim(-i) koritom(-i) za blago ter z otroškim sedežem ali brez njega
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 97.130.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1929-4:2005
angleško: Basket trolleys - Part 4: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors
slovensko: Vozički s košaro – 4. del: Zahteve in preskusi za vozičke s košaro z dodatnim(-i) koritom(-i) za blago ter z otroškim sedežem ali brez njega, namenjene uporabi na tekočih trakovih za osebe
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 97.130.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1929-7:2005
angleško: Basket trolleys - Part 7: Requirements and tests for basket trolleys with baby and child carrying facilities
slovensko: Vozički s košaro – 7. del: Zahteve in preskusi za vozičke s košaro ter sedežem za dojenčka in otroka
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 97.130.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22041:2019
angleško: Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)
slovensko: Hladilne omare in pulti za profesionalno uporabo - Zmogljivost in poraba energije (ISO 22041:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20 27.015
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22043:2020
angleško: Ice-cream freezers - Classification, requirements and test conditions (ISO 22043:2020)
slovensko: Zamrzovalniki za sladoled - Razvrstitev, zahteve in preskusni pogoji (ISO 22043:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20 97.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16855-1:2017
angleško: Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 1: Prefabricated cold room kits
slovensko: Dostopne hladilnice - Definicije, toplotnoizolacijske lastnosti in preskusne metode - 1. del: Montažne hladilnice
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16855-2:2018
angleško: Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms
slovensko: Dostopne hladilnice - Definicije, toplotnoizolacijske lastnosti in preskusne metode - 2. del: Prilagojene hladilnice
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23953-1:2015
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary (ISO 23953-1:2015)
slovensko: Razstavne hladilne omare - 1. del: Slovar (ISO 23953-1:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23953-2:2015
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions (ISO 23953-2:2015)
slovensko: Razstavne hladilne omare - 2. del: Razvrščanje, zahteve in preskusni pogoji (ISO 23953-2:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-89:2010
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-89. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17032:2018/A1:2019
angleško: Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions
slovensko: Hladilniki in zamrzovalne omare za profesionalno uporabo - Razvrstitev, zahteve in preskusni pogoji - Dopolnilo A1
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22041:2019/A1:2019
angleško: Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)
slovensko: Hladilne omare in pulti za profesionalno uporabo - Zmogljivost in poraba energije - Dopolnilo A1 (ISO 22041:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.015 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-89:2010/A1:2016
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-89. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem - Dopolnilo A1
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-89:2010/A2:2017
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-89. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem - Dopolnilo A2
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-1:1994
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 1: Terms and definitions
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 1: Terms and definitions
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-2:1994
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 2: General mechanical and physical requirements
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 2: General mechanical and physical requirements
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-3:1994
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 3: Linear dimensions, areas and volumes
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 3: Linear dimensions, areas and volumes
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-4:1994
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 4: General test conditions
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 4: General test conditions
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-5:1996
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 5: Temperature test
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 5: Temperature test
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 441-6:1994
angleško: Refrigerated display cabinets - Part 6: Classification according to temperature
slovensko: Refrigerated display cabinets - Part 6: Classification according to temperature
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi