ICS: 45.120 - Oprema za gradnjo in vzdrževanje železnic oz. žičnic

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13977:2011
angleško: Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16910-1:2018
angleško: Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Zahteve za neporušitveno preskušanje na tekalnih sestavih pri vzdrževanju železnice - 1. del: Kolesne dvojice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17498:2020
angleško: Railway applications - Infrastructure - Rail mounted railway maintenance and inspection machines and associated equipment - Explanation of machine type and compliance, including acceptance processes
slovensko: Železniške naprave - Infrastruktura - Tirna vozila za vzdrževanje železniških tirov in nadzorna vozila ter pripadajoča oprema - Pojasnila o tipu in skladnosti vozila, vključno s prevzemnimi procesi
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-1:2017
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-2:2017
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for travelling and working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-3:2017
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-4:2019
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 4. del: Tehnične zahteve za pogon, obratovanje in delovanje mestne železnice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 93.100 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15954-1:2013
angleško: Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15954-2:2013
angleško: Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15955-1:2013
angleško: Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Motorna vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15955-2:2013
angleško: Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13977:2005
angleško: Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko: Železniške naprave – Zgornji ustroj – Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2005
Razveljavitev: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-1:2008
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-1:2011
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-2:2008
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-3:2009
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Razveljavitev: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13977:2005+A1:2007
angleško: Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-2:2008+A1:2011
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14033-3:2009+A1:2011
angleško: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2012
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 15955
angleško: Railway applications - Infrastructure - Demountable machines, trailers and associated equipment - General safety and technical requirements for travelling and working
slovensko: Železniške naprave - Infrastruktura - Vlečni stroji, priklopni vagoni in pripadajoča oprema - Splošne varnostne in tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17168
angleško: Railway applications - Platform barrier systems
slovensko: Železniške naprave - Ploščad pregradnih sistemov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15954-1
angleško: Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15954-2
angleško: Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15955-1
angleško: Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15955-2
angleško: Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.20
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi