ICS: 21.220 - Prenos moči z gibkimi elementi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 22:1991
angleško: Belt drives -- Flat transmission belts and corresponding pulleys -- Dimensions and tolerances
slovensko: Jermenski pogoni - Ploščati pogonski jermeni in pripadajoče jermenice - Mere in tolerance
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 155:1998
angleško: Belt drives -- Pulleys -- Limiting values for adjustment of centres
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice - Mejne vrednosti za nastavitve medosnih razmikov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 254:2011
angleško: Belt drives - Pulleys - Quality, finish and balance
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice - Kakovost materiala, stanje površine in uravnovešenje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 255:1990
angleško: Belt drives -- Pulleys for V-belts (system based on datum width) -- Geometrical inspection of grooves
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice za klinasta jermena (sistem, temelječ na osnovni širini) - Geometrijsko kontroliranje utorov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1081:2013
angleško: Belt drives - V-belts and V-ribbed belts, and corresponding grooved pulleys - Vocabulary
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Jermenski pogoni - Klinasti jermeni in mnogoterni klinasti jermeni ter pripadajoče jermenice - Slovar
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1604:1989
angleško: Belt drives -- Endless wide V-belts for industrial speed-changers and groove profiles for corresponding pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Brezkončni široki klinasti jermeni za variatorske pogone in pripadajoče jermenice
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1813:2014
angleško: Belt drives - V-ribbed belts, joined V-belts and V-belts including wide section belts and hexagonal belts - Electrical conductivity of antistatic belts: Characteristics and methods of test
slovensko: Jermenski pogoni - Mnogoterni klinasti jermeni, spojeni klinasti jermeni ter široki in šestrobni klinasti jermeni - Električna prevodnost antistatičnih trakov - Značilnosti in metode preskušanja
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2790:2004
angleško: Belt drives - V-belts for the automotive industry and corresponding pulleys - Dimensions
slovensko: Jermenski pogoni - Klinasti jermeni za avtomobilsko industrijo in pripadajoče jermenice - Mere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4183:1995
angleško: Belt drives -- Classical and narrow V-belts -- Grooved pulleys (system based on datum width)
slovensko: Jermenski pogoni - Običajni in ozki klinasti jermeni - Trapezasti žlebovi jermenic (osnovni sistem z danimi merami)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4184:1992
angleško: Belt drives -- Classical and narrow V-belts -- Lengths in datum system
slovensko: Jermenski pogoni - Običajni in ozki klinasti jermeni - Dolžine v osnovnem sistemu
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5287:2003
angleško: Belt drives - Narrow V-belts for the automotive industry - Fatigue test
slovensko: Jermenski pogoni - Ozki klinasti jermeni za avtomobilsko industrijo - Preskus utrujenosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5290:2001
angleško: Belt drives - Grooved pulleys for joined narrow V-belts - Groove sections 9N/J, 15N/J and 25N/J (effective system)
slovensko: Jermenski pogoni - Profil žleba jermenice za vzporedno vezane ozke klinaste jermene - Sekcije žlebov vrste 9N/J, 15N/J in 25N/J (osnovni sistem)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5291:2011
angleško: Belt drives - Grooved pulleys for joined classical V-belts - Groove sections AJ, BJ, CJ and DJ (effective system)
slovensko: Jermenski pogoni - Profil žleba jermenice za običajne klinaste jermene - Sekcije žlebov vrste AJ, BJ, CJ in DJ
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5292:1995
angleško: Belt drives -- V-belts and V-ribbed belts -- Calculation of power ratings
slovensko: Jermenski pogoni - Klinasti jermeni in mnogoterni klinasti jermeni - Izračun prenosne moči
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5294:2012
angleško: Synchronous belt drives - Pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Zobati jermenski pogoni - Jermenice
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5295:1987
angleško: Synchronous belts -- Calculation of power rating and drive centre distance
slovensko: Jermenski pogoni - Zobati jermeni - Izračun prenosne moči in medosnega razmika
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5296:2012
angleško: Synchronous belt drives - Belts with pitch codes MXL, XXL, XL, L, H, XH and XXH - Metric and inch dimensions
slovensko: Jermenski pogoni - Zobati jermenski pogoni - Jermeni z oznakami MXL, XXL, XL, L, H, XH in XXH - Mere v milimetrih in colah
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8419:2003
angleško: Belt drives - Narrow V-belts - Sections 9N/J, 15N/J and 25N/J (lengths in the effective system)
slovensko: Jermenski pogoni - Ozki klinasti jermeni - Sekcije žlebov vrste 9N/J, 15N/J in 25N/J (dolžine v osnovnem sistemu)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9010:1997
angleško: Synchronous belt drives -- Automotive belts
slovensko: Jermenski pogoni - Avtomobilski zobati jermeni
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9011:1997
angleško: Synchronous belt drives -- Automotive pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice za avtomobilske zobate jermene
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9563:1990
angleško: Belt drives -- Electrical conductivity of antistatic endless synchronous belts -- Characteristics and test method
slovensko: Jermenski pogoni - Električna prevodnost antistatičnih zobatih jermenov - Značilnosti in metoda preskušanja
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9608:1994
angleško: V-belts -- Uniformity of belts -- Test method for determination of centre distance variation
slovensko: Jermenski pogoni - Klinasti jermeni - Enakomernost jermenov - Preskusna metoda za ugotavljanje odstopanja medosnega razmika
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9980:2012
angleško: Belt drives - Grooved pulleys for V-belts (system based on effective width) - Geometrical inspection of grooves
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice za klinaste jermene - Geometrijska kontrola žlebov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9981:1998
angleško: Belt drives - Pulleys and V-ribbed belts for the automotive industry - PK profile: Dimensions
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice in klinasti jermeni za avtomobilsko industrijo - Profili PK: Mere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9982:1998
angleško: Belt drives -- Pulleys and V-ribbed belts for industrial applications -- PH, PJ, PK, PL and PM profiles: dimensions
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice in mnogoterni klinasti jermeni za industrijsko uporabo - Profili PH, PJ, PK, PL in PM - Mere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi