ICS: 53.080 - Skladiščna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 26
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 528:2021
angleško: Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements for S/R machines
slovensko: Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1398:2009
angleško: Dock levellers - Safety requirements
slovensko: Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15512:2020
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela dimenzioniranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15620:2021
angleško: Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Tolerance, deformacije in prosti prostori
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15629:2008
angleško: Steel static storage systems - Specification of storage equipment
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Specifikacija opreme za skladiščenje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15635:2008
angleško: Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Uporaba in vzdrževanje opreme za skladiščenje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15878:2010
angleško: Steel static storage systems - Terms and definitions
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16681:2016
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela potresno varnega projektiranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.120.25 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-2:2000
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 2: Web lashing made from man-made fibres
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 2. del: Pleteni zategovalni pasovi iz umetnih vlaken
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-3:2001
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 3: Lashing chains
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 3. del: Zategovalne verige
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-4:2003
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 4: Lashing steel wire ropes
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih – Varnost – 4. del: Jeklene žične vrvi za privez
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14010:2003+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages
slovensko: Varnost strojev - Gnana oprema za parkiranje motornih vozil - Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080 53.020.99 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15095:2007+A1:2008
angleško: Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements
slovensko: Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 528:1996
angleško: Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety
slovensko: Regalna skladišča - Strežne naprave - Varnost
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 528:2008
angleško: Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements
slovensko: Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2008
Razveljavitev: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1398:1997
angleško: Dock levellers
slovensko: Nagibne premostitvene ploščadi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14010:2003
angleško: Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages
slovensko: Varnost strojev – Gnana oprema za parkiranje motornih vozil – Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080 53.020.99 33.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15095:2007
angleško: Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements
slovensko: Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala, z lastnim pogonom - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2008
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15512:2009
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela dimenzioniranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15620:2008
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Nastavljivi regali za palete - Tolerance, deformacije in prosti prostori
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-1:2003
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of lashing forces
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih – Varnost – 1. del: Izračun priveznih sil
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1398:1997/AC:1998
angleško: Dock levellers- Amendment AC
slovensko: Nagibne premostitvene ploščadi - Dopolnilo AC
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 528:1996/A1:2002
angleško: Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety
slovensko: Regalna skladišča - Strežne naprave - Varnost - Dopolnilo A1
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2003
Razveljavitev: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15512
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela dimenzioniranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.080
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 12195-1
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 1. del: Izračun sil za zavarovanje tovora
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi