ICS: 17.200 - Termodinamika in merjenje temperature

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 106
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 257:2010
angleško: Mechanical thermostats for gas-burning appliances
slovensko: Mehanski termostati za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12830:2018
angleško: Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
slovensko: Registratorji temperature za prevoz, skladiščenje in prodajo blaga, občutljivega za toploto - Preskusi, značilnosti, primernost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13190:2001
angleško: Dial thermometers
slovensko: Kazalni termometri
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13485:2001
angleško: Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
slovensko: Termometri za merjenje zraka in registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Preskusi, značilnosti, ustreznost
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13486:2001
angleško: Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
slovensko: Registratorji temperature in termometri za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Periodično preverjanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13582:2021
angleško: Installation of thermal energy meters - Guidelines for the selection, installation and operation of thermal energy meters
slovensko: Vgradnja merilnikov toplote - Smernice za izbiro, vgradnjo in delovanje merilnikov toplote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 17.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13916:2017
angleško: Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)
slovensko: Varjenje - Navodilo za merjenje temperature predgrevanja, medvarkovne temperature in temperature vzdrževanja (ISO 13916:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.200.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1434-3:2015
angleško: Heat meters - Part 3: Data exchange and interfaces
slovensko: Toplotni števci - 3. del: Izmenjava podatkov in vmesniki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15757:2010
angleško: Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induces mechanical damage in organic hygroscopic materials
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Specifikacije za temperaturo in relativno vlažnost za omejitev klimatsko pogojenih mehanskih poškodb organskih higroskopskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15758:2010
angleško: Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje temperature zraka in površine predmetov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.20 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15760:2010
angleško: Heat Meters - Checklist documenting the relationship between the Directive 2004/22/EC (MID) and EN 1434:2007
slovensko: Toplotni števci - Kontrolni seznam za dokumentiranje povezave med Direktivo 2004/22/ES (MID) in EN 1434:2007
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16911:2015
angleško: Heat meters - Recommendations for circulation water in industrial and district heating systems and their operation
slovensko: Toplotni števci - Priporočila za obtočne vode v industriji in sistemih daljinskega ogrevanja ter njihovo delovanje
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 17.200.10 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 446.3 S1:1993
angleško: Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
slovensko: Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50212:1996
angleško: Connectors for thermoelectric sensors
slovensko: Connectors for thermoelectric sensors
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50212:2020
angleško: Connectors for thermoelectric sensors
slovensko: Priključki za termoelektrične senzorje
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50446:2006
angleško: Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube and accessories
slovensko: Ravni termočlen s kovinsko ali keramično zaščitno cevjo in priborom
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60172:2015
angleško: Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires
slovensko: Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.200.01 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60172:2021
angleško: Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires (IEC 60172:2020)
slovensko: Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja (IEC 60172:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.200.01 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60751:2008
angleško: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors
slovensko: Industrijski uporovni termometri in temperaturni senzorji iz platine (IEC 60751:2008 (EQV))
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61152:1994
angleško: Dimensions of metal-sheathed thermometer elements
slovensko: Dimensions of metal-sheathed thermometer elements (IEC 61152:1992, modified)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61515:2016
angleško: Mineral insulated metal sheathed thermocouple cables and thermocouples (IEC 61515:2016)
slovensko: Mineralno izolirani kovinsko oplaščeni kabli termospojev in termospoji (IEC 61515:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62460:2008
angleško: Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko: Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11357-1:2016
angleško: Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General principles (ISO 11357-1:2016)
slovensko: Polimerni materiali - Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) - 1. del: Splošna načela (ISO 11357-1:2016)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 17.200.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11357-2:2020
angleško: Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and step height (ISO 11357-2:2020)
slovensko: Polimerni materiali - Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) - 2. del: Ugotavljanje točke posteklenitve in višine prehoda (ISO 11357-2:2020)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 17.200.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11357-3:2018
angleško: Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:2018)
slovensko: Polimerni materiali - Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) - 3. del: Ugotavljanje temperature in entalpije taljenja in kristalizacije (ISO 11357-3:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 17.200.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi