ICS: 67.120 - Meso, mesni proizvodi in druga živila živalskega izvora

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 40
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 936:1998
angleško: Meat and meat products -- Determination of total ash
slovensko: Meso in mesni izdelki – Določevanje celotnega pepela
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 937:1978
angleško: Meat and meat products -- Determination of nitrogen content (Reference method)
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Določanje vsebnosti dušika (referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1442:1997
angleško: Meat and meat products -- Determination of moisture content (Reference method)
slovensko: Meso in mesni izdelki - Določevanje vlage (Referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1443:1973
angleško: Meat and meat products -- Determination of total fat content
slovensko: Meso in mesni izdelki - Določevanje celotne maščobe
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2917:1999
angleško: Meat and meat products -- Measurement of pH -- Reference method
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Merjenje pH - Referenčna metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3496:1994
angleško: Meat and meat products -- Determination of hydroxyproline content
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Določanje vsebnosti hidroksiprolina
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5554:1978
angleško: Meat products -- Determination of starch content (Reference method)
slovensko: Mesni proizvodi - Določanje vsebnosti škroba
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7088:2005
angleško: Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981)
slovensko: Ribja moka - Slovar (ISO 7088:1981)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 01.040.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13720:2010
angleško: Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Štetje domnevno prisotnih Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14176:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of domoic acid in raw shellfish, raw finfish and cooked mussels by RP-HPLC using UV detection
slovensko: Živila - Določevanje domojske kisline v surovih lupinarjih in plavutonožcih ter kuhanih školjkah z uporabo RP-HPLC in ultravijolično (UV) detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14332:2004
angleško: Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion
slovensko: Živila - Določevanje elementov v sledovih - Določevanje arzena v morskih sadežih z metodo atomske absorpcijske spektrometrije z grafitno kiveto po mikrovalovnem razklopu
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14526:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation
slovensko: Živila - Določevanje toksinov iz skupine saksitoksina v školjkah - Metoda HPLC z uporabo predkolonske derivatizacije s peroksidno ali perjodatno oksidacijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16204:2012
angleško: Foodstuffs - Determination of lipophilic algal toxins (okadaic acid group toxins, yessotoxins, azaspiracids, pectenotoxins) in shellfish and shellfish products by LC-MS/MS
slovensko: Živila - Določevanje lipofilnih toksinov alg (skupina toksinov okadaične kisline, jesotoksini, azaspiracidi, pektenotoksini) v školjkah in njihovih proizvodih z uporabo LC-MS/MS (tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16801:2016
angleško: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of methylmercury in foodstuffs of marine origin by isotope dilution GC-ICP-MS
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje metil živega srebra v živilih morskega izvora z izotopnim razredčenjem GC-ICP-MS
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16802:2016
angleško: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje anorganskega arzena v živilih morskega in rastlinskega izvora z anionsko izmenjavo HPLC-ICP-MS
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 67.060 67.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17099:2020
angleško: Information technology - Fishery and aquaculture products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products
slovensko: Informacijska tehnologija - Ribolov in proizvodi iz ribogojstva - Zahteve za označevanje na distribucijskih enotah in paletah za trgovino z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 67.120.30 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17251:2020
angleško: Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD
slovensko: Živila - Določevanje ohratoksina A v svinjskem mesu in predelanih proizvodih z IAC-čiščenjem in tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17266:2019
angleško: Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje organskih živosrebrovih spojin v morski hrani z analizo elementarnega živega srebra
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17303:2019
angleško: Foodstuffs - DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
slovensko: Živila - Črtno kodiranje DNK rib in ribjih proizvodov z uporabo segmentov genov, ki nosijo zapis za mitohondrijski citokrom b in citokrom c oksidaze I
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19343:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method (ISO 19343:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Odkrivanje prisotnosti in kvantifikacija histamina v ribah in ribjih proizvodih - Metoda HPLC (ISO 19343:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-2:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products (ISO 6887-2:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, osnovne suspenzije in decimalnih razredčin za mikrobiološko preiskavo - 2. del: Posebna pravila za pripravo mesa in mesnih izdelkov (ISO 6887-2:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-3:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products (ISO 6887-3:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, osnovne suspenzije in decimalnih razredčin za mikrobiološko preiskavo - 3. del: Posebna pravila za pripravo rib in ribjih izdelkov (ISO 6887-3:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12014-3:2005
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
slovensko: Živila - Določevanje nitratov in/ali nitritov - 3. del: Spektrometrijsko določevanje nitratov in nitritov v mesnih proizvodih po encimski redukciji nitratov v nitrite
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12014-4:2005
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products
slovensko: Živila – Določevanje nitratov in/ali nitritov - 4. del: Metoda ionske izmenjalne kromatografije za določevanje nitratov in nitritov v mesnih proizvodih
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15634-2:2019
angleško: Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
slovensko: Živila - Odkrivanje prisotnosti alergenov v živilih z molekularno biološkimi metodami - 2. del: Zelena (Apium graveolens) - Odkrivanje specifičnega niza DNK v obarjenih klobasah s PCR v realnem času
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi