ICS: 13.340.30 - Varovalne dihalne naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 145
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 134:1998
angleško: Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 135:1998
angleško: Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 136:1998
angleško: Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Obrazne maske - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 137:2006
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 138:1994
angleško: Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Cevni dihalni aparat za vdihavanje svežega zraka za uporabo z obrazno masko, polobrazno masko ali ustnikom - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 140:1998
angleško: Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 142:2002
angleško: Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ustniki - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 143:2021
angleško: Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Filtri za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 145:1997
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika ali stisnjenega kisika in dušika - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 250:2014
angleško: Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za dihanje - Potapljaški dihalni aparat z odprtim krogom na stisnjen zrak - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 269:1994
angleško: Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Kapuca s tlačnim dovodom svežega zraka - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 402:2003
angleško: Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Pljučni samoreševalni avtonomni dihalni aparat z odprtim krogom in dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko ali ustnikom - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 403:2004
angleško: Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal pri samoreševanju – Filtracijske naprave s kapuco za samoreševanje ob požaru – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 404:2005
angleško: Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly
slovensko: Oprema za varovanje dihal pri samoreševanju - Filter z ustnikom za varovanje pred ogljikovim monoksidom za uporabo pri samoreševanju
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 529:2005
angleško: Respiratory protective devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Priporočila za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje – Navodilo
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1146:2005
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Samoreševalni dihalni aparat na stisnjeni zrak z odprtim krogotokom in s kapuco - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 144-1:2018
angleško: Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ventili za plinske jeklenke - 1. del: Dovodni priključki
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 144-2:2018
angleško: Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ventili za plinske jeklenke - 2. del: Izhodni priključki
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 144-3:2003
angleško: Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ventili za plinske jeklenke - 3. del: Izhodni priključki za potapljaška plina Nitrox in kisik
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 148-1:2018
angleško: Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Navoji na maskah - 1. del: Standardna navojna povezava
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 148-2:1999
angleško: Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Navoji na maskah – 2. del: Povezava s središčnim navojem
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 148-3:1999
angleško: Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Tread connection M 45 x 3
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Navoji na maskah – 3. del: Povezava z navojem M 45 X 3
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12021:2014
angleško: Respiratory protective devices - Compressed gases for breathing apparatus
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Stisnjeni plini za dihalne aparate
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12083:1998
angleško: Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Filtri z dihalnimi cevmi (filtri, ki niso pritrjeni na masko) – Filtri za delce in pline ter kombinirani filtri – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12941:1998
angleško: Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi