ICS: 87.020 - Postopki za nanašanje barvnih premazov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 67
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11125-2:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution (ISO 11125-2:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusne metode za kovinske granulate za peskanje - 2. del: Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev (ISO 11125-2:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4868:2019
angleško: Aerospace series - Anodic electrodeposition of hexavalent chromium free primer
slovensko: Aeronavtika - Anodno potopno barvanje s temeljno barvo brez šestvalentnega kroma
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 87.020 49.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8501-1:2007
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave nezaščitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov (ISO 8501-1:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8501-2:2001
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings (ISO 8501-2:1994)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih pripravkov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 2. del: Stopnje priprave predhodno zaščitenih jeklenih podlag po lokalni odstranitvi starih premazov (ISO 8501-2:1994)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8501-3:2007
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections (ISO 8501-3:2006)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 3. del: Stopnje priprave zvarov, robov in ostalih površinskih nepravilnosti (ISO 8501-3:2006)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8501-4:2020
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting (ISO 8501-4:2020)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 4. del: Začetno stanje površine, stopnje priprave in stopnje površinske korozije v povezavi z visokotlačnim vodnim brizganjem (ISO 8501-4:2020)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-2:2017
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO 8502-2:2017)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 2. del: Laboratorijsko določevanje kloridov na očiščenih površinah (ISO 8502-2:2017)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-3:2017
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) (ISO 8502-3:2017)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 3. del: Ocena prašnosti jeklene površine, pripravljene za barvanje (metoda z lepilnim trakom) (ISO 8502-3:2017)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-4:2017
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application (ISO 8502-4:2017)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 4. del: Navodilo za oceno verjetnosti kondenzacije pred nanašanjem barve (ISO 8502-4:2017)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8502-5:1998
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Preskus ugotavljanja čistoče podlage - 5. del: Merjenje klorida na jeklenih podlagah, namenjenih barvanju (metoda z ionsko detekcijo)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-5:2004
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method) (ISO 8502-5:1998)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Preskusi za ugotavljanje čistosti površine - 5. del: Določevanje klorida na jeklenih površinah, pripravljenih za barvanje (metoda ionske detekcije s cevko) (ISO 8502-5:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-6:2020
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis (Bresle method) (ISO 8502-6:2020)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 6. del: Ekstrakcija v vodi topnih nečistoč za analizo (Breslova metoda) (ISO 8502-6:2020)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8502-9:2020
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO 8502-9:2020)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 9. del: Terenska metoda za konduktometrijsko določevanje soli, topnih v vodi (ISO 8502-9:2020)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8503-1:2012
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:2012)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 1. del: Specifikacije in definicije za primerjalne standarde površinske hrapavosti ISO za oceno površin, peskanih z abrazivom (ISO 8503-1:2012)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8503-2:2012
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:2012)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 2. del: Metoda za ocenjevanje stopnje hrapavosti površin, peskanih z abrazivom - Primerjalni postopek (ISO 8503-2:2012)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8503-3:2012
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure (ISO 8503-3:2012)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 3. del: Metoda za kalibracijo lestvice standardov površinske hrapavosti ISO in za ugotavljanje hrapavosti površine - Mikroskopski postopek (ISO 8503-3:2012)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8503-4:2012
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure (ISO 8503-4:2012)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 4. del: Metoda za kalibracijo lestvice standardov površinske hrapavosti ISO in za ugotavljanje hrapavosti površine - Postopek z instrumentom Stylus (ISO 8503-4:2012)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8503-5:2017
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile (ISO 8503-5:2017)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Značilnosti hrapavosti peskanih jeklenih podlag - 5. del: Metoda z odtisnim trakom za ugotavljanje profila površine (ISO 8503-5:2017)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8504-1:2019
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2019)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 1. del: Splošna načela (ISO 8504-1:2019)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8504-2:2019
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2019)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 2. del: Peskanje z abrazivi (ISO 8504-2:2019)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8504-3:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 3: Hand- and power-tool cleaning (ISO 8504-3:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 3. del: Ročno in strojno čiščenje (ISO 8504-3:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.020 25.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11124-1:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification (ISO 11124-1:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 1. del: Splošni uvod in razvrstitev (ISO 11124-1:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11124-2:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Chilled-iron grit (ISO 11124-2:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 2. del: Sekanec iz kaljenega železa (ISO 11124-2:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11124-3:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit (ISO 11124-3:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 3. del: Kroglice (shot) in sekanci (grit) iz visokoogljičnega litega jekla (ISO 11124-3:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11124-4:2018
angleško: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Low-carbon cast-steel shot (ISO 11124-4:2018)
slovensko: Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 4. del: Kroglice (shot) iz nizkoogljičnega litega jekla (ISO 11124-4:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi