ICS: 07.100 - Mikrobiologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17516:2014
angleško: Cosmetics - Microbiological limits (ISO 17516:2014)
slovensko: Kozmetika - Mikrobiološke mejne vrednosti (ISO 17516:2014)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 07.100.40
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 846:2019
angleško: Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (ISO 846:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 07.100.99 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1659:1996
angleško: In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko: Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6222:1999
angleško: Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje števila mikroorganizmov, sposobnih tvorbe kolonij - Štetje kolonij z nasajanjem v hranljivi agar (ISO 6222:1999)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7218:2007
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošna pravila za mikrobiološke preiskave (ISO 7218:2007)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7704:1985
angleško: Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje membranskih filtrov, ki se uporabljajo za mikrobiološke analize
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7932:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 °C (ISO 7932:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošno navodilo za štetje domnevno prisotnih Bacillus cereus - Štetje kolonij pri 30 °C (ISO 7932:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7937:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique (ISO 7937:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Horizontalna metoda za ugotavljanje števila Clostridium perfringens - Tehnika štetja kolonij (ISO 7937:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8199:2018
angleško: Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
slovensko: Kakovost vode - Splošne zahteve in navodilo za mikrobiološke preiskave v kulturi (ISO 8199:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10273:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti patogene bakterije Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11133:2014
angleško: Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014)
slovensko: Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč (ISO 11133:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11731:2017
angleško: Water quality - Enumeration of Legionella (ISO 11731:2017)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila legionel (ISO 11731:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11930:2019
angleško: Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)
slovensko: Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2019)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70 07.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12128:1998
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Containment levels of microbiology laboratories, areas of risk, localities and physical safety requirements
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Zadrževalne stopnje v mikrobioloških laboratorijih, področja tveganja, prostori in fizikalne varnostne zahteve
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12225:2000
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 07.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12322:1999
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Merila za kakovost gojišč
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12353:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.35 07.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12469:2000
angleško: Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
slovensko: Biotehnologija - Merila za mikrobiološko varne prostore
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12685:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije spremljanje in nadzora namernega sproščanja gensko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12686:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije vzorčenja namernega sproščanja genetsko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12687:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the genomic modification
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za ugotavljanje značilnosti gensko spremenjenega organizma z analizo spremenjenega genoma
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12689:1998
angleško: Biotechnology - Guidance on assessment of the purity, biological activity and stability of microorganism based products
slovensko: Biotehnologija - Navodilo za ocenjevanje čistosti, biološke aktivnosti in obstojnosti mikrobioloških proizvodov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 12869:2019
angleško: Water quality - Detection and quantification of Legionella spp. and/or Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila Legionella spp. in/ali Legionella pneumophila s koncentriranjem in pomnoževanjem genov s kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo (qPCR)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12885:1999
angleško: Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje celičnih razbijalcev
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12894:1997
angleško: Biotechnology - Microorganisms - Examination of the various existing lists of animal pathogens and production of a report
slovensko: Biotehnologija – Mikroorganizmi - Preiskava živalskih škodljivcev z različnih obstoječih seznamov in izdelava poročila
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi