ICS: 75.180 - Oprema za industrijo nafte in zemeljskega plina

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 91:2017
angleško: Petroleum and related products - Temperature and pressure volume correction factors (petroleum measurement tables) and standard reference conditions
slovensko: Naftni in sorodni proizvodi - Volumenski korekcijski faktorji temperature in tlaka (merilne tabele za naftne proizvode) in standardni referenčni pogoji
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1776:2015
angleško: Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Merilni sistemi - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4269:2001
angleško: Petroleum and liquid petroleum products -- Tank calibration by liquid measurement -- Incremental method using volumetric meters
slovensko: Nafta in tekoči naftni proizvodi – Umerjanje rezervoarjev s tekočim merjenjem – Postopna metoda z uporabo volumetrov
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4512:2000
angleško: Petroleum and liquid petroleum products -- Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks -- Manual methods
slovensko: Nafta in tekoči naftni proizvodi – Oprema za merjenje nivoja tekočine v rezervoarjih za shranjevanje – Ročne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6551:1995
angleško: Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission of electric and/or elecronic pulsed data (ISO 6551:1982)
slovensko: Naftne tekočine in plini - Natančnost in zanesljivost dinamične meritve - Kabelski prenos podatkov z električnimi ali elektronskimi impulzi (ISO 6551:1982)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8222:2020
angleško: Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric measures, proving tanks and field measures (including formulae for properties of liquids and materials) (ISO 8222:2020)
slovensko: Naftni merilni sistemi - Umerjanje - Volumetrični ukrepi, rezervoarji in terenski ukrepi (vključno s formulami za lastnosti tekočin in materialov) (ISO 8222:2020)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8311:2013
angleško: Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods (ISO 8311:2013)
slovensko: Ohlajena utekočinjena plinasta goriva naftnega in nenaftnega izvora - Kalibracija membranskih rezervoarjev in samostojnih prizmatičnih rezervoarjev na ladjah - Ročne in notranje električno-optične distančne meritvene metode (ISO 8311:2013)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30 47.020.85
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10301:2003
angleško: Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas
slovensko: Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.75 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 10400:2021
angleško: Petroleum and natural gas industries - Formulae and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing (ISO/TR 10400:2018)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Formule in izračuni lastnosti ohišij, cevi, vrtalnih drogovij in cevovodov (ISO/TR 10400:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10405:2006
angleško: Petroleum and natural gas industries - Care and use of casing and tubing (ISO 10405:2000)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vzdrževanje in uporaba zaščitnih in proizvodnih (dvižnih) cevi (ISO 10405:2000)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10416:2009
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory testing (ISO 10416:2008)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalne tekočine - Laboratorijsko preskušanje (ISO 10416:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10417:2004
angleško: Petroleum and natural gas industries - Subsurface safety valve systems - Design, installation, operation and redress (ISO 10417:2004)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Podzemni sistem varnostnih ventilov – Načrtovanje, vgradnja, delovanje in popravila (ISO 10417:2004)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10418:2019
angleško: Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Process safety systems (ISO 10418:2019)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Plavajoči proizvodni objekti - Varnostni sistemi pri postopkih (ISO 10418:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10423:2009
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Wellhead and christmas tree equipment (ISO 10423:2009)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalna in proizvodna oprema - Oprema za glavo izvrtine in erupcijski križ na ustjih vrtin (ISO 10423:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10432:2004
angleško: Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Subsurface safety valve equipment (ISO 10432:2004)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Oprema za vrtine - Oprema podzemnih varnostnih ventilov (ISO 10432:2004)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10434:2020
angleško: Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 10434:2020)
slovensko: Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 10434:2020)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10437:2003
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO 10437:2003)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Parne turbine - Uporaba za posebne namene (ISO 10437:2003)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 27.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10441:2007
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flexible couplings for mechanical power transmission - Special-purpose applications (ISO 10441:2007)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Prožne spojke za mehanski prenos energije - Uporaba za posebne namene (ISO 10441:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 21.120.20 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10442:2002
angleško: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
slovensko: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11960:2021
angleško: Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2020)
slovensko: Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene cevi, ki se uporabljajo kot zaščitne cevi ali cevovodi za vrtine (ISO 11960:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.140.75 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11961:2018
angleško: Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO 11961:2018)
slovensko: Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.140.75 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12065:1997
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje penil za srednjo in lahko peno ter gasilnih praškov, ki se uporabljajo za gašenje požarov utekočinjenega zemeljskega plina
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.180.01 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12211:2012
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Spiral plate heat exchangers (ISO 12211:2012)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Špiralni toplotni izmenjevalniki (ISO 12211:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 71.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12212:2012
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat exchangers (ISO 12212:2012)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Tipi prenosnikov toplote v obliki lasnice (ISO 12212:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 71.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 12489:2016
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zanesljivost modeliranja in izračun varnostnega sistema (ISO/TR 12489:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi