ICS: 07 - NARAVOSLOVNE IN UPORABNE VEDE

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 467
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17516:2014
angleško: Cosmetics - Microbiological limits (ISO 17516:2014)
slovensko: Kozmetika - Mikrobiološke mejne vrednosti (ISO 17516:2014)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 07.100.40
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 846:2019
angleško: Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (ISO 846:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 07.100.99 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1619:1996
angleško: Biotechnology - Large-scale process and production - General requirements for management and organization for strain conservation procedures
slovensko: Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Splošne zahteve za vodenje in organizacijo v postopkih shranjevanja sevov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1620:1996
angleško: Biotechnology - Large-scale process and production - Plant building according to the degree of hazard
slovensko: Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Gradnja objektov glede na stopnjo nevarnosti
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1659:1996
angleško: In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko: Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1826:1996
angleško: Biotechnology - Large-scale process and production - Control procedures for raw materials
slovensko: Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Postopki kontrole vhodnih materialov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6222:1999
angleško: Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje števila mikroorganizmov, sposobnih tvorbe kolonij - Štetje kolonij z nasajanjem v hranljivi agar (ISO 6222:1999)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-1:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 1: General rules of representation
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 1. del: Splošna navodila za prikaz
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-2:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 2: Representation of sedimentary rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 2. del: Prikaz sedimentnih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-3:1974
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 3: Representation of magmatic rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 3. del: Prikaz magmatskih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-4:1982
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 4: Representation of metamorphic rocks
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 4. del: Prikaz metamorfnih kamnin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-5:1989
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 5: Representation of minerals
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 5. del: Prikaz mineralov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-6:1984
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone metasomatic, pneumatolytic or hydrothermal transformation or transformation by weathering
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 6. del: Prikaz kontaktnih kamnin in kamnin, ki so bile metasomatsko, pnevmatolitsko ali hidrotermalno spremenjene ter spremenjene zaradi preperevanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 710-7:1984
angleško: Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 7: Tectonic symbols
slovensko: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 7. del: Prikaz tektonskih elementov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 07.060 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7218:2007
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošna pravila za mikrobiološke preiskave (ISO 7218:2007)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7704:1985
angleško: Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje membranskih filtrov, ki se uporabljajo za mikrobiološke analize
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7932:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 °C (ISO 7932:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošno navodilo za štetje domnevno prisotnih Bacillus cereus - Štetje kolonij pri 30 °C (ISO 7932:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7937:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique (ISO 7937:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Horizontalna metoda za ugotavljanje števila Clostridium perfringens - Tehnika štetja kolonij (ISO 7937:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8199:2018
angleško: Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
slovensko: Kakovost vode - Splošne zahteve in navodilo za mikrobiološke preiskave v kulturi (ISO 8199:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10273:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti patogene bakterije Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10801:2010
angleško: Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Pridobivanje kovinskih nanodelcev za preskušanje toksičnosti z uporabo metode izparevanja/kondenzacije (ISO 10801:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10808:2010
angleško: Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Karakterizacija nanodelcev v inhalacijskih komorah za preskušanje toksičnosti pri vdihovanju (ISO 10808:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11133:2014
angleško: Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014)
slovensko: Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč (ISO 11133:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11731:2017
angleško: Water quality - Enumeration of Legionella (ISO 11731:2017)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila legionel (ISO 11731:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 11811:2012
angleško: Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012)
slovensko: Nanotehnologija - Navodila za metode nano- in mikrotriboloških merjenj (ISO/TR 11811:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi