ICS: 29.040 - Izolacijski fluidi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 382 S1:1979
angleško: Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils
slovensko: Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils (IEC 60590:1977)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 415 S1:1981
angleško: Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils
slovensko: Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils (IEC 60666:1979)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 488 S1:1987
angleško: Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization
slovensko: Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization (IEC 60628:1985)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 582 S1:1991
angleško: Specification for unused polybutenes
slovensko: Specification for unused polybutenes (IEC 60963:1988)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50353:2001
angleško: Insulating oil - Determination of fibre contamination by the counting method using a microscope
slovensko: Insulating oil - Determination of fibre contamination by the counting method using a microscope
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50375:2002
angleško: Testing methodology for wipers used in electrical insulating oil
slovensko: Testing methodology for wipers used in electrical insulating oil
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50503:2010
angleško: Guidelines for the inventory control, management, decontamination and or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs
slovensko: Smernice za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje električne opreme in izolacijskih tekočin, ki vsebujejo PCB
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60156:1995
angleško: Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method
slovensko: Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method (IEC 156:1995)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60247:2004
angleško: Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity
slovensko: Izolirne tekočine - Merjenje relativne dielektrične konstante, faktor dielektrične izgube (tangens ) in enosmerne upornosti (IEC 60247:2004)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60296:2012
angleško: Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
slovensko: Tekočine za elektrotehniko - Nerabljena mineralna izolacijska olja za transformatorje in omrežne stikalne naprave
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
Razveljavitev: 01-jul-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60296:2020
angleško: Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment
slovensko: Tekočine za elektrotehniko - Mineralna izolacijska olja za električno opremo
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60376:2018
angleško: Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment
slovensko: Specifikacija tehničnega žveplovega heksafluorida (SF6) in komplementarnih plinov v mešanicah za uporabo v električni opremi
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60422:2013
angleško: Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance
slovensko: Mineralna izolacijska olja v električni opremi - Napotki za nadzorovanje in vzdrževanje
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60465:1990
angleško: Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts
slovensko: Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts (IEC 60465:1988)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60475:2011
angleško: Method of sampling insulating liquids
slovensko: Metoda vzorčenja izolacijskih tekočin
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60480:2004
angleško: Guidelines for the checking and treatment of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use
slovensko: Smernice za preverjanje in ravnanje z žveplovim heksafluoridom (SF6) iz električne opreme in specifikacija za njegovo ponovno uporabo (IEC 60480:2004)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60480:2019
angleško: Specification for re-use of SF6 and its mixtures in electrical equipment
slovensko: Specifikacija za ponovno uporabo žveplovega heksafluorida(SF6) in njegovih mešanic v električni opremi
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60567:2011
angleško: Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and analysis of free and dissolved gases - Guidance
slovensko: Z oljem polnjena električna oprema - Vzorčenje plinov in analiziranje prostih in raztopljenih plinov - Napotek
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60599:1999
angleško: Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis
slovensko: Električna oprema, impregnirana z mineralnim oljem, v delovanju – Vodilo za tolmačenje rezultatov analize raztopljenih in prostih plinov (IEC 60599:1999)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60599:2016
angleško: Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis
slovensko: Električna oprema, impregnirana z mineralnim oljem, v delovanju - Vodilo za tolmačenje rezultatov analize raztopljenih in prostih plinov
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60666:2010
angleško: Detection and determination of specified additives in mineral insulating oils (IEC 60666:2010)
slovensko: Odkrivanje in ugotavljanje specifičnih aditivov v mineralnih izolacijskih oljih (IEC 60666:2010)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60814:1997
angleško: Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration
slovensko: Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration (IEC 60814:1997)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60836:2005
angleško: Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
slovensko: Specifikacije za nerabljene silikonske izolacijske tekočine za uporabo v elektrotehniki (IEC 60836:2005)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60836:2015
angleško: Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
slovensko: Specifikacije za nerabljene silikonske izolacijske tekočine za uporabo v elektrotehniki
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60867:1994
angleško: Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons
slovensko: Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on sythetichydrocarbons (IEC 867:1993)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi