ICS: 35.060 - Jeziki, ki se uporabljajo v informacijski tehniki in tehnologiji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 88
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13120:2019
angleško: Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
slovensko: Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.060 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19149:2011
angleško: Geographic information - Rights expression language for geographic information - GeoREL
slovensko: Geografske informacije - Jezik izražanja pravic za geografske informacije - GeoREL
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.060 07.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24624:2016
angleško: Language resource management -- Transcription of spoken language
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Transkripcija govorjenega jezika
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60848:2013
angleško: GRAFCET specification language for sequential function charts (IEC 60848:2013)
slovensko: Specifikacijski jezik GRAFCET za sekvenčne funkcijske sheme (IEC 60848:2013)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.060 01.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19136-2:2015
angleško: Geographic information -- Geography Markup Language (GML) -- Part 2: Extended schemas and encoding rules
slovensko: Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 2. del: Razširjene sheme in pravila kodiranja
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 07.040 35.060 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19136-2:2018
angleško: Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
slovensko: Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 2. del: Razširjene sheme in pravila kodiranja (ISO 19136-2:2015)
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24615-1:2014
angleško: Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 1: Syntactic model
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 1. del: Model skladnje
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24615-2:2018
angleško: Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 2: XML serialization (ISOTiger)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 2. del: Serializacija XML (nabor Tiger)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24617-4:2014
angleško: Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 4: Semantic roles (SemAF-SR)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 4. del: Semantične vloge (SemAF-SR)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 24617-5:2014
angleško: Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 5: Discourse structure (SemAF-DS)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 5. del: Struktura diskurza (SemAF-DS)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24617-6:2016
angleško: Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 6: Principles of semantic annotation (SemAF Principles)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 6. del: Načela semantičnega označevanja (načela SemAF)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24617-7:2014
angleško: Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information (ISOspace)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 7. del: Prostorske informacije (ISOspace)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24617-8:2016
angleško: Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 8: Semantic relations in discourse, core annotation schema (DR-core)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 8. del: Semantični odnosi v diskurzu, osnovna shema označevanja (CD-jedro)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24622-1:2015
angleško: Language resource management -- Component Metadata Infrastructure (CMDI) -- Part 1: The Component Metadata Model
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Infrastruktura komponentnih metapodatkov (CMDI) - 1. del: Model komponentnih metapodatkov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.240.30 35.060 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24623-1:2018
angleško: Language resource management -- Corpus query lingua franca (CQLF) -- Part 1: Metamodel
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Lingua franca za korpusne poizvedbe (CQLF) - 1. del: Metamodel
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61804-4:2016
angleško: Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation (IEC 61804-4:2015)
slovensko: Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 4. del: Interpretacija EDD (IEC 61804-4:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.060 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61926-1:2000
angleško: Design automation -- Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)
slovensko: Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS) (IEC 61926-1:1999)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.060 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-2D: 212.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62714-1:2018
angleško: Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements (IEC 62714-1:2018)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 1. del: Arhitektura in splošne zahteve (IEC 62714-1:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62714-2:2015
angleško: Engineering Data Exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Role class libraries (IEC 62714-2:2015)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 2. del: Vloga razreda knjižnice (IEC 62714-2:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62714-3:2017
angleško: Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 3: Geometry and kinematics (IEC 62714-3:2017)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 3. del: Geometrija in kinematika (IEC 62714-3:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61691-3-3:2001
angleško: Behavioural languages -- Part 3-3: Synthesis in VHDL
slovensko: Vedenjski jeziki - 3-3. del: Sinteza v VHDL (IEC 61691-3-3:2001)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-70-32:2014
angleško: Space engineering - Test and operations procedure language
slovensko: Vesoljska tehnika - Jezik za postopke preskušanja in obratovanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.060 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.1.1 (2010-08)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica preskušanja in zapisa krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.2.1 (2013-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.3.1 (2014-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi