ICS: 79 - LESNA TEHNOLOGIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 488
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 300:2006
angleško: Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Plošče z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB) - Definicije, razvrstitev in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 309:2005
angleško: Particleboards - Definition and classification
slovensko: Iverne plošče - Definicije in razvrščanje
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 310:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje upogibne trdnosti in modula elastičnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 311:2002
angleško: Wood-based panels - Surface soundness - Test method
slovensko: Lesne plošče – Čvrstost površine – Preskusna metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 312:2010
angleško: Particleboards - Specifications
slovensko: Iverne plošče - Specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 315:2000
angleško: Plywood - Tolerances for dimensions
slovensko: Vezane plošče – Dimenzijska odstopanja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 316:2009
angleško: Wood fibre boards - Definition, classification and symbols
slovensko: Vlaknene plošče - Definicija, razvrstitev in oznake
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 317:1993
angleško: Particleboards and fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water
slovensko: Iverne in vlaknene plošče - Ugotavljanje debelinskega nabreka po potapljanju v vodi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 318:2002
angleško: Wood based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje dimenzijskih sprememb povezanih s spremembami relativne zračne vlažnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 319:1993
angleško: Particleboards and fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board
slovensko: Iverne in vlaknene plošče - Ugotavljanje razslojne trdnosti pravokotno na površino plošče
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 320:2011
angleško: Particleboards and fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws
slovensko: Vlaknene plošče - Določanje odpornosti proti aksialnemu izvleku vijaka
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 321:2001
angleško: Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje odpornosti proti vlagi pri cikličnih pogojih
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 322:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of moisture content
slovensko: Lesne plošče - Določanje vlažnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 323:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of density
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje gostote
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 325:2012
angleško: Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje mer preskušancev
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 335:2013
angleško: Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 336:2013
angleško: Structural timber - Sizes, permitted deviations
slovensko: Konstrukcijski les - Mere, dovoljena odstopanja
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 338:2016
angleško: Structural timber - Strength classes
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 350:2016
angleško: Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Preskušanje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih izdelkov proti biološkim agensom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 460:1994
angleško: Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - Zahteve po trajnosti lesa, ki se uporablja v posameznih razredih ogroženosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 633:1993
angleško: Cement-bonded particleboards - Definition and classification
slovensko: Cementno-iverne plošče - Definicija in razvrstitev
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 688:2011
angleško: Resilient floor coverings - Specification for corklinoleum
slovensko: Netekstilne talne obloge - Specifikacija plutovinastih linolejev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 79.100 97.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 789:2004
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.01 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 942:2007
angleško: Timber in joinery - General requirements
slovensko: Les v mizarstvu - Splošne zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1058:2009
angleško: Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje karakterističnih 5-percentilnih vrednosti in karakterističnih srednjih vrednosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi