ICS: 39.060 - Nakit

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1904:2000
angleško: Precious metals - The finenesses of solders used with precious metal jewellery alloys
slovensko: Plemenite kovine - Čistine spajk za spajkanje zlitin iz plemenitih kovin za izdelavo nakita
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8654:2018
angleško: Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation (ISO 8654:2018)
slovensko: Nakit - Barve zlatih zlitin - Definicija, barvni odtenki in označevanje (ISO 8654:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9202:2019
angleško: Jewellery and precious metals - Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2019)
slovensko: Nakit in plemenite kovine - Čistine zlitin plemenitih kovin (ISO 9202:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11210:2016
angleško: Jewellery - Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate (ISO 11210:2014)
slovensko: Nakit - Določevanje platine v zlitinah za nakit iz platine - Gravimetrična metoda po obarjanju diamonijevega heksakloroplatinata (ISO 11210:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11426:2021
angleško: Jewellery and precious metals - Determination of gold - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2021)
slovensko: Nakit in plemenite kovine - Določevanje zlata - Odtopitev primesi v tekočem svincu (ISO 11426:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11427:2016
angleško: Jewellery - Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide (ISO 11427:2014)
slovensko: Nakit - Določevanje srebra v zlitinah za srebrni nakit - Volumetrična (potenciometrična) metoda z uporabo kalijevega bromida (ISO 11427:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11490:2016
angleško: Jewellery - Determination of palladium in palladium jewellery alloys - Gravimetric determination with dimethylglyoxime (ISO 11490:2015)
slovensko: Nakit - Določevanje paladija v zlitinah za nakit iz paladija - Gravimetrična metoda z dimetil glioksimom (ISO 11490:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11494:2019
angleško: Jewellery and precious metals - Determination of platinum in platinum alloys - ICP-OES method using an internal standard element (ISO 11494:2019)
slovensko: Nakit in plemenite kovine - Določevanje platine v zlitinah platine - Metoda ICP-OES z uporabo notranjega standardnega elementa (ISO 11494:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11495:2016
angleško: Jewellery - Determination of palladium in palladium jewellery alloys - ICP-OES method using yttrium as internal standard element (ISO 11495:2014)
slovensko: Nakit - Določevanje paladija v zlitinah za nakit iz paladija - Metoda ICP-OES z uporabo itrija kot notranjega standardnega elementa (ISO 11495:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11495:2019
angleško: Jewellery and precious metals - Determination of palladium in palladium alloys - ICP-OES method using an internal standard element (ISO 11495:2019)
slovensko: Nakit in plemenite kovine - Določevanje paladija v zlitinah paladija - Metoda ICP-OES z uporabo notranjega standardnega elementa (ISO 11495:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12471:2002
angleško: Screening tests for nickel release from alloys and coatings in items that come into direct and prolonged contact with the skin
slovensko: Hitri preskusi sproščanja niklja iz zlitin in prevlek, ki prihajajo v neposreden in daljši stik s kožo
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12472:2020
angleško: Method for the simulation of accelerated wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items
slovensko: Metoda za simulacijo pospešene obrabe in korozije za zaznavanje sproščanja niklja iz prevlečenih predmetov
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14547:2005
angleško: Sampling schemes for third party conformity assessment of fineness in precious metal articles
slovensko: Sheme vzorčenja za potrjevanje skladnosti čistine izdelkov iz plemenitih kovin pri tretji stranki
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18323:2015
angleško: Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry (ISO 18323:2015)
slovensko: Nakit - Zaupanje potrošnikov v industrijo diamantov (ISO 18323:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 28653:1992
angleško: Jewellery - Ring-sizes - Definition, measurement and designation (ISO 8653:1986)
slovensko: Nakit - Velikosti prstanov - Definicija, merjenje in označevanje (ISO 8653:1986)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1811:2011+A1:2015
angleško: Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin
slovensko: Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8654:2018/A1:2019
angleško: Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation - Amendment 1 (ISO 8654:2018/Amd 1:2019)
slovensko: Nakit - Barve zlatih zlitin - Definicija, barvni odtenki in označevanje - Dopolnilo A1 (ISO 8654:2018/Amd 1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1810:1998
angleško: Body-piercing post assemblies - Reference test method for determination of nickel content by flame atomic absorption spectrometry
slovensko: Predmeti, ki pridejo v stik s človeškim tkivom - Primerjalna metoda določitve koncentracije niklja s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1811:1998
angleško: Reference test method for release of nickel from products intended to come into direct and prolonged contact with the skin
slovensko: Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1811:2011
angleško: Reference test method for release of nickel from post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and products intended to come into direct and prolonged contact with the skin
slovensko: Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Razveljavitev: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9202:2016
angleško: Jewellery - Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2014)
slovensko: Nakit - Čistine zlitin plemenitih kovin (ISO 9202:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11210:1995
angleško: Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate (ISO 11210:1995)
slovensko: Določevanje platine v zlitinah za nakit iz platine - Gravimetrična metoda po obarjanju diamonijevega heksakloroplatinata (ISO 11210:1995)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1998
Razveljavitev: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11426:1998
angleško: Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:1997)
slovensko: Določanje zlata v nakitu - Odtopitev primesi v tekočem svincu (ISO 11426:1997)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11426:2016
angleško: Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2014)
slovensko: Nakit - Določanje zlata v nakitu - Odtopitev primesi v tekočem svincu (ISO 11426:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Razveljavitev: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11489:1995
angleško: Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric method after reduction with mercury(I) chloride (ISO 11489:1995)
slovensko: Določevanje platine v zlitinah za nakit iz platine - Gravimetrična metoda po redukciji z živosrebrovim(I) kloridom (ISO 11489:1995)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 39.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1998
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi