ICS: 97.200 - Oprema za razvedrilo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-2:2020
angleško: Safety of toys - Part 2: Flammability
slovensko: Varnost igrač - 2. del: Vnetljivost
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-4:2020
angleško: Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
slovensko: Varnost igrač - 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-5:2015
angleško: Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets
slovensko: Varnost igrač - 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-8:2018
angleško: Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use
slovensko: Varnost igrač - 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 581-1:2017
angleško: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements
slovensko: Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 1. del: Splošne varnostne zahteve
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.200.30 97.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 581-2:2015
angleško: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating
slovensko: Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 2. del: Mehanske varnostne zahteve in preskusne metode za sedežno pohištvo
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.200.30 97.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 581-3:2017
angleško: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables
slovensko: Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 3. del: Mehanske varnostne zahteve za mize
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.200.30 97.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5912:2020
angleško: Camping tents - Requirements and test methods (ISO 5912:2020)
slovensko: Šotori za taborjenje - Zahteve in preskusne metode (ISO 5912:2020)
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-10:2005
angleško: Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction
slovensko: Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava vzorcev in ekstrakcija
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-11:2005
angleško: Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis
slovensko: Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne metode
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-12:2016
angleško: Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
slovensko: Varnost igrač - 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-13:2021
angleško: Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games
slovensko: Varnost igrač - 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 71-14:2018
angleško: Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
slovensko: Varnost igrač - 14. del: Trampolini za domačo uporabo
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7152:1997
angleško: Camping tents and caravan awnings -- Vocabulary and list of equivalent terms
slovensko: Šotori za taborjenje in predprostori za prikolice – Slovar in seznam ustreznih izrazov
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.30 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8936:2017
angleško: Awnings for leisure accommodation vehicles - Requirements and test methods (ISO 8936:2017)
slovensko: Predprostori za bivalna počitniška vozila - Zahteve in preskusne metode (ISO 8936:2017)
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.30 43.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-1:2017
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-3:2017
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-5:2019
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-7:2020
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15071:2020
angleško: Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series
slovensko: Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CEN
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.200.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15619:2014
angleško: Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Varnost začasnih konstrukcij (šotori) - Specifikacija tekstilij, namenjenih za šotore in podobne konstrukcije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 97.200.30 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15913:2009
angleško: Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.200.10 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16396:2020
angleško: Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts.
slovensko: Oprema otroških igrišč - Odgovori na zahteve za razlago EN 1176 in njegovih delov
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16467:2013
angleško: Playground equipment accessible for all children
slovensko: Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16598:2014
angleško: Collection of rationales for EN 1176 - Requirements
slovensko: Zbirka osnovnih utemeljitev za EN 1176 - Zahteve
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi