ICS: 71.080 - Organske kemikalije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 30
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5275:2003
angleško: Petroleum products and hydrocarbon solvents - Detection of thiols and other sulfur species - Doctor test
slovensko: Naftni proizvodi in ogljikovodikova topila - Ugotavljanje prisotnosti tiolov in drugih žveplovih spojin - "Doctor test"
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 71.080.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15376:2014
angleško: Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods
slovensko: Goriva za motorna vozila - Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15484:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride - Potentiometric method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje anorganskega klorida – Potenciometrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15485:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje vsebnosti žvepla – Metoda z valovno-disperzno rentgensko fluorescenčno spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15486:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Ultraviolet fluorescence method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje vsebnosti žvepla - Ultravijolična fluorescenčna metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15487:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus content - Ammonium molybdate spectrometric method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje vsebnosti fosforja - Spektrometrijska metoda z amonijevim molibdatom
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15488:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of copper content - Graphite furnace atomic absorption spectrometric method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje vsebnosti bakra - Metoda atomske absorpcijske spektrometrije z grafitno kiveto
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15489:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje vsebnosti vode - Metoda s kulometrično titracijo po Karlu Fischerju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15490:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of pHe
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje pH vrednosti
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15491:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of total acidity - Colour indicator titration method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu – Določevanje celotne kislosti - Titracijska metoda z barvnim indikatorjem
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15492:2012
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje anorganskega klorida in sulfata - Ionska kromatografska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15691:2009
angleško: Ethanol as a blending component for gasoline - Determination of total dry residue (involatile material) - Gravimetric method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje celotnega suhega ostanka (nehlapna snov) - Gravimetrična metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15692:2021
angleško: Ethanol as a blending component for gasoline - Determination of water content - Karl Fischer potentiometric titration method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje vode - Metoda potenciometrične titracije po Karlu Fischerju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15721:2013
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of higher alcohols, methanol and volatile impurities - Gas chromatographic method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje višjih alkoholov, metanola ter hlapnih nečistoč - Metoda plinske kromatografije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15769:2009
angleško: Ethanol as a blending component of petrol - Determination of appearance - Visual method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje videza - Vizualna metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15837:2009
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus, copper and sulfur content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric direct method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje fosforja, bakra in žvepla - Metoda z direktno spektrometrijo optične emisije z induktivno sklopljeno plazmo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15938:2010
angleško: Automotive fuels - Ethanol blending component and ethanol (E85) fuel - Determination of electrical conductivity
slovensko: Goriva za motorna vozila - Etanolna komponenta za dodajanje in gorivo etanol (E85) - Določevanje električne prevodnosti
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15968:2010
angleško: Determination of extractable perfluorooctanesulphonate (PFOS) in coated and impregnated solid articles, liquids and fire fighting foams - Method for sampling, extraction and analysis by LC-qMS or LC-tandem/MS
slovensko: Določevanje izločljivega perfluorooktansulfonata (PFOS) v prevlečenih in impregniranih trdnih predmetih, tekočinah in protipožarnih penah - Metode vzorčenja, ekstrakcije in analize s pomočjo LC-MS ali LC-MS/MS
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.080.20 71.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15993:2018
angleško: Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the parameters required and their respective limits and determination
slovensko: Goriva za motorna vozila - Gorivo etanol (E85) za motorna vozila - Ozadje zahtevanih parametrov, njihovih omejitev in določevanj
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9556:1989
angleško: Steel and iron -- Determination of total carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
slovensko: Jeklo in železo - Ugotavljanje celotnega deleža ogljika - Metoda infrardeče absorpcije po zgorevanju v indukcijski peči
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 71.080.01 77.080.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15376:2007
angleško: Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods
slovensko: Goriva za motorna vozila - Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2008
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15376:2011
angleško: Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods
slovensko: Goriva za motorna vozila - Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Razveljavitev: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15492:2007
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje anorganskega klorida in sulfata - Ionska kromatografska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2008
Razveljavitev: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15492:2008
angleško: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje anorganskega klorida in sulfata - Ionska kromatografska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15692:2009
angleško: Ethanol as a blending component for gasoline - Determination of water content - Karl Fischer potentiometric titration method
slovensko: Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določevanje vode - Karl Fischerjeva metoda potenciometrične titracije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.080.60 75.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2009
Razveljavitev: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi