ICS: 29.240 - Omrežja za prenos in distribucijo električne energije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 426
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50422:2013
angleško: Guide for the application of the European Standard EN 50160
slovensko: Vodilo za uporabo evropskega standarda EN 50160
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61466-2:1998
angleško: Composite string insulator units for overhead lines with nominal voltage greater than 1 kV - Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998)
slovensko: Composite string insulator units for overhead lines with nominal voltage greater than 1 kV - Part 2: Dimesional and electrical characteristic (IEC 61466-2:1998)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV - Part 3-21: National Normative Aspects (NNA) for Slovenia (based on SIST EN 50341-1:2002)
slovensko: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002)
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.240.20
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2009
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019/AC:2019-04
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B - Popravek AC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61466-2:1998/A1:2002
angleško: Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 kV -- Part 2: Dimensional and electrical characteristics
slovensko: Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 kV - Part 2: Dimensional and electrical characteristics; Amendment A1 (IEC 61466-2:1998/A1:2002)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61466-2:1998/A2:2018
angleško: Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998/A2:2018)
slovensko: Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V - 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike - Dopolnilo A2 (IEC 61466-2:1998/A2:2018)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 626 S1:1996
angleško: Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
slovensko: Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.240.20 29.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
Razveljavitev: 01-okt-2022
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14229:2010
angleško: Structural timber - Wood Poles for overhead lines
slovensko: Konstrukcijski les - Leseni drogovi za nadzemne vode
TC: KON - Konstrukcije ICS: 29.240.20 79.080
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50160:2010
angleško: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks
slovensko: Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50182:2001
angleško: Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors
slovensko: Vodniki za nadzemne vode - Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50183:2000
angleško: Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy wires
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.060.10 77.150.10 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50189:2000
angleško: Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Pocinkana jeklena žica
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50326:2002
angleško: Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.20 75.100 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50438:2013
angleško: Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50522:2010
angleško: Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
slovensko: Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 29.240.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50540:2010
angleško: Aluminium Conductors Steel Supported (ACSS) for overhead lines
slovensko: Aluminijevi vodniki z jekleno podporo (ACSS) za nadzemne vode
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.060.20 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50555:2010
angleško: Interruption indexes
slovensko: Prekinitveni indeksi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.010 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50608:2013
angleško: Smart grid projects in Europe
slovensko: Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50609:2014
angleško: Technical Guidelines for Radial HVDC Networks
slovensko: Tehnične smernice za enosmerna, radialno napajana VN omrežja
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60105
angleško: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
slovensko: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.050 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60114
angleško: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
slovensko: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60121
angleško: Recommendation for commercial annealed aluminium electrical conductor wire
slovensko: Recommendation for commercial annealed electrical conductor wires
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60305:1996
angleško: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV - Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type
slovensko: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV - Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type (IEC 305:1995)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
Razveljavitev: 01-feb-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60305:2021
angleško: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for AC systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type (IEC 60305:2021)
slovensko: Izolatorji za nadzemne vode za nazivne napetosti nad 1000 V - Keramični ali stekleni izolatorski členi za izmenične sisteme - Karakteristike izolatorskih členov za kapaste izolatorje (IEC 60305:2021)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi