ICS: 67.140 - Čaj. Kava. Kakav

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1446:2001
angleško: Green coffee -- Determination of water content -- Basic reference method
slovensko: Surova kava - Določevanje vode - Osnovna referenčna metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3509:2005
angleško: Coffee and coffee products -- Vocabulary
slovensko: Kava in proizvodi iz kave - Slovar
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20 01.040.67
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3726:1983
angleško: Instant coffee -- Determination of loss in mass at 70 degrees C under reduced pressure
slovensko: Instant kava - Določanje izgube mase pri 70 °C
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4072:1982
angleško: Green coffee in bags -- Sampling
slovensko: Surova kava v vrečah - Vzorčenje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4149:2005
angleško: Green coffee -- Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects
slovensko: Surova kava - Ugotavljanje vonja in videza ter določanje tujih primesi in napak
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4150:2011
angleško: Green coffee or raw coffee -- Size analysis -- Manual and machine sieving
slovensko: Surova kava - Analiza velikosti - Ročno in strojno sejanje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6667:1985
angleško: Green coffee -- Determination of proportion of insect-damaged beans
slovensko: Surova kava - Ugotavljanje dela zrn, poškodovanih z insekti
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6668:2008
angleško: Green coffee -- Preparation of samples for use in sensory analysis
slovensko: Surova kava - Priprava vzorcev za senzorično preiskavo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6670:2002
angleško: Instant coffee -- Sampling method for bulk units with liners
slovensko: Instant kava - Metoda vzorčenja za razsuti tovor
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6673:2003
angleško: Green coffee -- Determination of loss in mass at 105 degrees C
slovensko: Surova kava - Določanje izgube mase pri 105 °C
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8455:2011
angleško: Green coffee - Guidelines for storage and transport
slovensko: Surova kava v vrečah - Navodilo za skladiščenje in prevoz
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8460:1987
angleško: Instant coffee -- Determination of free-flow and compacted bulk densities
slovensko: Instant kava - Ugotavljanje prostorninske mase s standardiziranima instrumentoma kot podatek pri prodaji instant kave v napolnjenih zabojnikih
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9116:2004
angleško: Green coffee -- Guidelines on methods of specification
slovensko: Surova kava - Smernice za metode označevanja
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10470:2004
angleško: Green coffee -- Defect reference chart
slovensko: Surova kava - Prikaz primesi in zrn z napako
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11292:1995
angleško: Instant coffee -- Determination of free and total carbohydrate contents -- Method using high-performance anion-exchange chromatography
slovensko: Instant kava – Določevanje prostih in celotnih ogljikovih hidratov - Metoda uporabe visoko ločljive anionske izmenjevalne kromatografije
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11294:1994
angleško: Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Method by determination of loss in mass at 103 degrees C (Routine method)
slovensko: Pražena mleta kava - Ugotavljanje vsebnosti vlage - Metoda določanja izgube mase pri 103 °C (Rutinska metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11817:1994
angleško: Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Karl Fischer method (Reference method)
slovensko: Pražena mleta kava - Ugotavljanje vsebnosti vlage - Karl Fisherjeva metoda (referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14132:2009
angleško: Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up
slovensko: Živila - Določevanje ohratoksina A v ječmenu in praženi kavi - Metoda HPLC z imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16620:2015
angleško: Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS)
slovensko: Analize živil - Določevanje furana v kavi in proizvodih iz kave s "headspace" plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (HS GC-MS)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17250:2020
angleško: Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in spices, liquorice, cocoa and cocoa products by IAC clean-up and HPLC-FLD
slovensko: Živila - Določevanje ohratoksina A v začimbah, sladkem korenu, kakavu in kakavovih proizvodih z IAC-čiščenjem in HPLC-FLD
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.220.10 67.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18862:2019
angleško: Coffee and coffee products - Determination of acrylamide - Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization (ISO 18862:2016)
slovensko: Kava in proizvodi iz kave - Določevanje akrilamida - Metode z uporabo HPLC-MS/MS in GC-MS po derivatizaciji (ISO 18862:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20481:2008
angleško: Coffee and coffee products -- Determination of the caffeine content using high performance liquid chromatography (HPLC) -- Reference method
slovensko: Kava in proizvodi iz kave - Določevanje kofeina z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC) - Referenčna metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 34101-1:2020
angleško: Sustainable and traceable cocoa - Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems (ISO 34101-1:2019)
slovensko: Trajnost in sledljivost kakava - 1. del: Zahteve za sisteme upravljanja trajnosti kakava (ISO 34101-1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 34101-2:2020
angleško: Sustainable and traceable cocoa - Part 2: Requirements for performance (related to economic, social and environmental aspects) (ISO 34101-2:2019)
slovensko: Trajnost in sledljivost kakava - 2. del: Zahtevane lastnosti (v povezavi z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki) (ISO 34101-2:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 34101-3:2019
angleško: Sustainable and traceable cocoa - Part 3: Requirements for traceability (ISO 34101-3:2019)
slovensko: Trajnost in sledljivost kakava - 3. del: Zahteve za sledljivost (ISO 34101-3:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi