ICS: 25.040.30 - Industrijski roboti. Manipulatorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13482:2014
angleško: Robots and robotic devices - Safety requirements for non-industrial robots - Non-medical personal care robot (ISO 13482:2014)
slovensko: Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za neindustrijske robote - Nemedicinski roboti za osebno uporabo (ISO 13482:2014)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10218-1:2011
angleško: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots (ISO 10218-1:2011)
slovensko: Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10218-2:2011
angleško: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration (ISO 10218-2:2011)
slovensko: Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 2. del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo (ISO 10218-2:2011)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 775:1992
angleško: Manipulating industrial robots - Safety (ISO 10218:1992, modified)
slovensko: Upravljanje industrijskih robotov - Varnost (ISO 10218:1992, spremenjen)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8373:1996
angleško: Manipulating industrial robots - Vocabulary (ISO 8373:1994)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Slovar (ISO 8373:1994)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški in francoski jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9283:1998
angleško: Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test methods (ISO 9283:1998)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Merila za zmogljivost in pripadajoče preskuševalne metode (ISO 9283:1998)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9787:1999
angleško: Manipulating industrial robots - Coordinate systems and motion nomenclatures (ISO 9787:1999)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Koordinatni sistemi in nomenklature gibov (ISO 9787:1999)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9946:1999
angleško: Manipulating industrial robots - Presentation of characteristics (ISO 9946:1999)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Predstavitev lastnosti (ISO 9946:1999)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11593:1997
angleško: Manipulating industrial robots - Automatic end effector exchange systems - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO 11593:1996)
slovensko: Manipulating industrial robots - Automatic end effector exchange systems - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO 11593:1996)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14539:2001
angleško: Manipulating industrial robots - Object handling with grasp-type grippers - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO 14539:2000)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Predmeti z grabilnimi prijemalniki in ravnanje z njimi – Slovar in prikaz lastnosti (ISO 14539:2000)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški in francoski jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15187:2002
angleško: Manipulating industrial robots - Graphical user interfaces for programming and operation of robots (GUI-R) (ISO 15187:2000)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Vmesniki grafičnega uporabnika za programiranje in obratovanje robotov (GUI-R) (ISO 15187:2000)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29787:1992
angleško: Manipulating industrial robots - Coordinate systems and motions (ISO 9787:1990)
slovensko: Manipulating industrial robots - Coordinate systems and motions (ISO 9787:1990)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29946:1992
angleško: Manipulating industrial robots - Presentation of characteristics (ISO 9946:1991)
slovensko: Manipulating industrial robots - Presentation of characteristics (ISO 9946:1991)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9409-1:1996
angleško: Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates (form A) (ISO 9409-1:1996)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Mehanski vmesniki – 1. del: Plošče (oblika A) (ISO 9409-1:1996)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9409-1:2004
angleško: Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates (ISO 9409-1:2004)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Mehanski vmesniki – 1. del: Plošče (oblika A) (ISO 9409-1:2004)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9409-2:2003
angleško: Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 2: Shafts (ISO 9409-2:2002)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Mehanski vmesniki – 2. del: Gredi (oblika A) (ISO 9409-2:2002)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10218-1:2006
angleško: Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006)
slovensko: Roboti za industrijska okolja – Varnostne zahteve – 1. del: Robot (ISO 10218-1:2006)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10218-1:2008
angleško: Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006, including Cor 1:2007)
slovensko: Roboti za industrijska okolja - Varnostne zahteve - 1. del: Robot (ISO 10218-1:2006, vsebuje Cor 1:2007)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 775:1992/AC:1993
angleško: Manipulating industrial robots - Safety (ISO 10218:1992, modified)
slovensko: Manipulating industrial robots - Safety (ISO 10218:1992, modified)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9409-1:1996/AC:1998
angleško: Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates (form A) (ISO 9409-1:1996)
slovensko: Manipulirni industrijski roboti – Mehanski vmesniki – 1. del: Plošče (oblika A) (ISO 9409-1:1996)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2004
nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10218-1:2006/AC:2007
angleško: Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006)
slovensko: Roboti za industrijska okolja - Varnostne zahteve - 1. del: Robot (ISO 10218-1:2006) Popravek AC
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2009
Razveljavitev: 01-apr-2009
nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi